_Těhotenská cukrovka skončí až porodem

Těhotenská cukrovka skončí až porodem
Datum publikace: 19.11.2011

Jaký je průběh těhotenské cukrovky? Může vymizet ještě před porodem? Může se naopak dále zhoršovat?

Test na cukrovku se provádí mezi 24.-28. týdnem, někdy je třeba opakovat  

Hladina těhotenských hormonů působících proti inzulinu postupně narůstá během těhotenství. To je také vysvětlení, proč se klasická těhotenská cukrovka obvykle neobjeví již od začátku těhotenství, ale až v jeho druhé polovině. Teprve tou dobou je hladina těhotenských hormonů natolik vysoká, aby způsobila problémy. A právě v tomto období je u většiny žen prováděn diagnostický test na přítomnost cukrovky (OGTT), obvykle mezi 24. až 28. týdnem.

V průběhu těhotenství se cukrovka spíše zhoršuje

Hladina těhotenských hormonů dále roste téměř až do porodu, proto jednou vzniklá těhotenská cukrovka až do porodu nezmizí, naopak se může (a často se tak děje) s přibývajícími týdny zhoršovat. Někteří gynekologové test s odstupem zopakují, což je však hrubá chyba. Jednou zjištěná cukrovka zůstane cukrovkou až do porodu. OGTT slouží pro zachycení poruchy (k diagnostice), nikoli k průběžnému sledování choroby. Při hodnocení diagnostického testu také nehledíme na to, zda byly hodnoty jen lehce nad normu nebo více zvýšené, důležité je, že se nevešly do normálního rozmezí. Podle načasování testu je u jedné ženy cukrovka zachycena dříve a u jiné později, proto se hodnoty liší. V obou případech však postupujeme stejně - začneme dietou a pokud nestačí, přidáme inzulin.

Když dieta nestačí

I žena s pouze lehce vyššími hodnotami při testu může nakonec dospět k léčbě inzulinem a naopak i u vyšších vstupních hodnot se může ukázat, že léčba dietou je dostatečná. Je velkou chybou, když lékař interpretuje mírně vyšší hodnoty při testu jako jen lehkou poruchu, na diabetologii nemusíte, stačí pouze omezit sladké nebo si sama žena řekne "měla jsem to jen lehce vyšší, stačí méně přísná dieta". Tato žena má však standardní těhotenskou cukrovku (pouze zachycenou v raném stadiu), takto pojatá "dieta" je nedostatečná a výsledkem mohou být komplikace.
Po porodu, spolu s odloučením placenty, hladina těhotenských hormonů rychle klesá, a tím se současně upravuje působení inzulinu. Těhotenská cukrovka mizí, což by mělo být potvrzeno po šestinedělí do půl roku od porodu zopakováním zátěžového testu (OGTT). 

 

Text vznikl ve spolupráci s MUDr. Hanou Krejčí, Ph.D., z 3. interní klinika a Gynekologicko-porodnické kliniky VFN a 1. LF UK v Praze.

Diskuze ke článku
Vložit nový příspěvek