_

Nemoc motýlích křídel - EB

Může se zdravým rodičům narodit dítě s EB?

Může se zdravým rodičům narodit dítě s EB?

Bohužel ano. Některé podtypy EB (většinou dystrofické a junkční formy) jsou dědičné autozomálně recesivně. Pro vznik takto dědičného onemocnění je třeba dvou změn – „chyb“ neboli mutací na úrovni DNA. ... celý článek 


Děti s EB a škola

Děti s EB a škola

Častou otázkou rodičů dětí s EB je, jak to bude s jejich inteligencí. Odpověď je jasná: onemocnění EB nemá žádný vliv na intelekt člověka!  ... celý článek 


Jak se projevuje nemoc motýlích křídel

Jak se projevuje nemoc motýlích křídel

EB má několik forem. Jak se jednotlivé formy projevují? ... celý článek 


Nemoc motýlích křídel, jak zasáhne do života rodiny?

Nemoc motýlích křídel, jak zasáhne do života rodiny?

EB, neboli nemoc motýlích je kožní onemocnění, které není jen nemocí jednotlivce, jeho výskyt zasáhne do chodu celé rodiny. Péče o pokožku, běždé každodenní činnosti, které vykonáváme zcela automaticky nemocný s EB nezvládne. Ač má nemoc téměř poetický název, její dopad na nemocného i jeho nejbližší je velmi tvrdý. ... celý článek 


Co je EB, co je nemoc motýlích křídel?

Co je EB, co je nemoc motýlích křídel?

EB je zkrácené označení vrozeného dědičného puchýřnatého onemocnění kůže Epideromolysis bullosa congenita. U nás je toto onemocnění známé jako nemoc motýlích křídel. Tato choroba patří mezi tzv. vzácná onemocnění. V Česku jí trpí okolo 250 až 300 lidí, v Evropě je asi 30 000 nemocných a ve světě žije okolo 500 000 pacientů s EB. Tato choroba je geneticky podmíněná a v současnosti ji nelze zcela vyléčit. Díky vysoce specializované lékařské péči se však daří život nemocných s EB výrazně zkvalitňovat. ... celý článek 


Epidermolysis bullosa congenita (EB), tzv. nemoc motýlích křídel

Epidermolysis bullosa congenita (EB), tzv. nemoc motýlích křídel

Nemoc motýlích křídel je kožní onemocnění, jehož název je už většině veřejnosti povědomý. Ne všichni ale skutečně vědí, o jakou nemoc jde a co všechno způsobuje. ... celý článek