_Pro snadný porod s těhotenskou cukrovkou dodržujte tato pravidla

Pro snadný porod s těhotenskou cukrovkou dodržujte tato pravidla
Datum publikace: 19.11.2011

Dobře léčená těhotenská cukrovka nebývá spojena s komplikacemi. Porod probíhá přirozenou cestou a v obvyklém termínu ("jak si příroda řekne").

Kdy porodit určí lékař

U nedostatečně léčené cukrovky se nedoporučuje přenášet a porod se vyvolává nejpozději v určeném termínu porodu, individuálně i o něco dříve. Důvodem je, že riziko komplikací, zejména té nejzávažnější - úmrtí plodu v děloze, se zvyšuje koncem těhotenství v důsledku rychleji stárnoucí placenty.
Porod císařským řezem je volen individuálně dle posouzení ošetřujícího porodníka. Nejčastějším důvodem je očekávání porodu velkého plodu (dle odhadu při ultrazvukovém vyšetření) v důsledku nedostatečně léčené cukrovky.
I během porodu musí být hladina cukru v krvi v normě, proto je třeba dietu dodržovat před i při porodu - tedy žádná kokakola, či jiné sladké nápoje, čokoláda a další "povzbuzovadla"!
Pokud jsou během porodu podávány infúze obsahující glukózu, musí se do nich současně přidat inzulin, aby glykemie zůstala v normě.

Text vznikl ve spolupráci s MUDr. Hanou Krejčí, Ph.D., z 3. interní kliniky a Gynekologicko-porodnické kliniky VFN a 1. LF UK v Praze.

Diskuze ke článku
Vložit nový příspěvek