_Těhotenská cukrovka představuje rizika pro matku i dítě

Těhotenská cukrovka představuje rizika pro matku i dítě
Datum publikace: 19.11.2011

Máte těhotenskou cukrovku a obáváte se toho, co by nemoc mohla způsobit vašemu miminku, nebo vám? Možná vás následující řádku trochu uklidní.

Komplikace se objevují u neléčené nebo špatně léčené cukrovky. U dobře léčené těhotenské cukrovky probíhá těhotenství jako každé jiné. Rizika těhotenské cukrovky je nutné rozdělit do dvou skupin. První jsou rizika, které nemoc může způsobit vyvíjejícímu se plodu, druhá se týká komplikací způsobených cukrovkou u ženy.

Jak nemoc ovlivňuje plod

Pro porozumění toho, jak může těhotenská cukrovka ovlivnit vyvíjející se plod, je třeba nejprve pochopit, co se děje uvnitř bříška – v děloze. Zvýšené množství glukózy v krvi volně prostupuje placentou do krevního oběhu dítěte. Jeho organismus se musí se zvýšeným přísunem cukru vypořádat. Zareaguje zvýšenou produkcí vlastního inzulinu, neboť v době, kdy se těhotenská cukrovka objevuje, má již dávno vyvinutou vlastní slinivku. Zvýšená hladina inzulinu udržuje jeho hladinu cukru v normě. Cukrovku má maminka, ne dítě v děloze. Jak zvýšený přísun cukru, tak zvýšená hladina vlastního inzulinu však představují pro dítě určitá rizika.

Rizika pro dítě

Cukr je zdrojem energie a inzulin je růstový hormon, proto dítě rychleji roste a přibývá na váze – zvětšují se jeho zásoby tuku, rostou svaly a kosti. Porodní váha takových dětí bývá více než 4000 g, říkáme tomu makrosomie. Při spontánním porodu takového dítěte hrozí poranění ramínek (dystokie), zlomenina klíční kosti a u matky větší porodní poranění hráze. Porodníci proto v těchto případech volí porod císařským řezem.
Dítě je velké, ale jeho vnitřní orgány mohou ve vývoji zaostávat. Při nedostatečně léčené cukrovce může dojít k nedozrání vnitřních orgánů plodu. Po porodu se proto u dítěte mohou objevit dechové obtíže, poruchy srdečního rytmu, horší průběh novorozenecké žloutenky a další komplikace. Miminko je v prvních dnech po porodu také ohroženo hypoglykémií – tj. sníženým obsahem cukru v krvi. Bylo totiž zvyklé na zvýšený přísun cukru od maminky, ale přestřižením pupeční šňůry tento přísun náhle končí. Hladina inzulinu v jeho těle je však ještě nějakou dobu zvýšená a způsobí náhlý pokles hladiny cukru v krvi. Závažná hypoglykemie se projeví křečemi a poruchou vědomí, léčbou je infúze glukózy. Soubor těchto příznaků u dítěte matky se špatně léčenou cukrovkou (velký novorozenec s nejrůznějšími poporodními komplikacemi) se nazývá diabetická fetopatie.
Nejzávažnější komplikací nedostatečně léčené cukrovky je úmrtí plodu v děloze. Toto riziko narůstá koncem těhotenství, proto se u žen s horší kompenzací cukrovky nedoporučuje přenášet. Porod se vyvolává nejpozději v termínu porodu, někdy i dříve. U žen s výbornou kompenzací těhotenské cukrovky do termínu porodu není zasahováno.
Do budoucna mohou být tyto děti ohroženy dalšími komplikacemi – například mají vyšší riziko mozkové dysfunkce, syndromu poruchy pozornosti a hyperaktivity, dětské obezity a v dospělosti také cukrovky 2. typu.
Klidné mohou být maminky, které se v souvislosti s výskytem těhotenské cukrovky obávají vzniku vrozených vývojových vad plodu. Těhotenská cukrovka toto riziko nezvyšuje! Vrozené vady vznikají do 8. týdne nitroděložního vývoje, zatímco typická těhotenská cukrovka se objevuje až v pozdějším období, obvykle ve druhé polovině těhotenství. Riziko vrozených vývojových vad je zvýšeno u dětí žen s cukrovkou přítomnou již před těhotenstvím.

Rizika pro matku

Pokud není těhotenská cukrovka správně léčena, zvyšuje se riziko vzniku dalších těhotenských komplikací, např. vysokého krevního tlaku, preeklampsie, infekcí a porodního poranění.
Je-li cukrovka správně léčena a hladiny cukru jsou udržovány v normě, je předpoklad, že těhotenství i vývoj plodu budou probíhat normálně, bez komplikací, které s nemocí souvisejí. 

Text vznikl ve spolupráci s MUDr. Hanou Krejčí, Ph.D., z 3. interní klinika a Gynekologicko-porodnické kliniky VFN a 1. LF UK v Praze

Diskuze ke článku
Vložit nový příspěvek