Soutěž

SOUTĚŽ: Francouzská kosmetika Saforelle je zpět! Hrajeme o 2 naplněné balíčky

SOUTĚŽ: Francouzská kosmetika Saforelle je zpět! Hrajeme o 2 naplněné balíčky
Další soutěž s kosmetikou Saforelle je tady! Máme pro vás přichystané balíčky s přípravky na intimní hygienu. Stačí odpovědět na soutěžní otázku a možná vylosujeme právě vás. ...
 

Doporučujeme

Co je cytologie

Cytologie - při cytologickém vyšetření jsou hodnoceny pod mikroskopem buňky, setřené z povrchu dělož ...
 

Antikoncepce – metody

Rozmnožovací pud je jedním ze základních instinktů, kterým byl člověk od přírody vybaven. Bez něj by ...
 

Nejčtenější

Výtok v těhotenství má mnoho příčin

Mezi nejčastější příčiny výtoku v těhotenství patří hormonální nerovnováha. A to jak na začátku, tak ...
 

Prohlášení

Obsahem tohoto prohlášení jsou všeobecné informace právního charakteru týkající se práv a povinností třetích osob vůči společnosti Aprofema s.r.o.  (dále jen "společnost") při přístupu na stránky a používání zde obsažených informací. Věnujte těmto informací patřičnou pozornost.

Majitelem a provozovatelem obsahu tohoto portálu je společnost Aprofema s.r.o., která také v plném rozsahu disponuje veškerými majetkovými a autorskými právy. Veškeré části tohoto portálu jsou autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb. Použití kterékoliv části tohoto portálu, bez předchozího písemného udělení licence či sublicence, zakládá právo společnosti Aprofema s.r.o. vymáhat se svých práv soudní cestou.

Skutečnosti uvedené na stránkách www.abctehotenstvi.cz nesmí být považováno za podávání návodů, rad či doporučení při skutečných zdravotních potížích. Nic z toho, co je uvedeno na těchto stránkách, nemůže být základem pro jakékoliv rozhodování či konání. S Vašimi konkrétními problémy, obtížemi či otázkami se vždy obracejte na lékaře či jiné odpovědné zdravotnické pracovníky. Společnost nenese a nepřebírá jakoukoliv odpovědnost za správnost, úplnost či užití  informací, které jsou na těchto stránkách. Společnost se výslovně zříká odpovědnosti za pravidelné uveřejňování nových informací nebo uvádění informací zde uvedených do souladu se skutečností v čase.

Všichni uživatelé souhlasí s tím, že přístup a používání těchto internetových stránek je na jejich vlastní odpovědnost. Společnost nezkoumá obsah všech souvisejících stránek, na které je na www.abctehotenstvi.cz odkazováno. Společnost nezodpovídá za správnost a úplnost uvedených informací, resp. nezodpovídá za všechny aspekty těchto informací. Všichni uživatelé souhlasí s tím, že otevření stránek, na které je na abctehotstvi.cz odkazováno, je na jejich vlastní odpovědnost.

Jakýmkoliv nepovoleným zásahem do stránek nebo jejich nepovoleným užitím či jejich jednotlivých složek, může dojít k porušení autorských či autorským právům příbuzných práv třetích osob nebo společnosti. Jakákoliv užití autorského díla bez souhlasu autora či osoby, které náleží právo na udělení souhlasu s užitím díla, stejně jako neoprávněné zásahy do autorského díla včetně neoprávněného rozmnožování a ukládání do paměťových a elektronických médií, jsou protiprávní a postižitelné v občanskoprávní či trestněprávní rovině.

Datum publikace: 20.01.2011