_Jak se projevuje těhotenská cukrovka?

Jak se projevuje těhotenská cukrovka?
Datum publikace: 19.11.2011

V tom je největší záludnost tohoto onemocnění – fyzicky se obvykle neprojevuje vůbec.

Projevy onemocnění

Pouze velmi špatně kompenzovaná, delší dobu neléčená cukrovka s déletrvajícími vysokými hladinami krevního cukru se může projevit:

  • častým a zvýšeným močením
  • žízní
  • zvýšenou únavou
  • častějšími infekcemi (zvláště kvasinkovými záněty) a horším hojením ran

Příčinou častého močení je cukr, který se při vyšších hladinách v krvi dostává ve zvýšené míře také do moče a „strhává“ s sebou vodu, organismus se dehydratuje, což je pociťováno jako žízeň. Únava se dá velmi zjednodušeně vysvětlit tak, že v krvi sice koluje nadbytek cukru, ale dovnitř buněk se jej dostává málo a buňky „hladoví a strádají“. Zvýšená náchylnost k infekcím je způsobena poruchou imunity a také tím, že cukr se ve vyšší míře dostává i do tělesných sekretů, které pak mikrobům „náramně chutnají“ a „dobře se jim daří“.
Jak už bylo uvedeno, tyto příznaky se objevují jen zřídka. Jsou obecně projevem déle neléčené cukrovky jakéhokoli typu, tedy nejen těhotenské.

U naprosté většiny žen probíhá těhotenská cukrovka bezpříznakově – projeví se pouze v laboratorním vyšetření.

Je charakterizována zvýšenou hladinou krevního cukru (glykemie), především po jídlech s obsahem cukrů (sacharidů), někdy i zvýšenou glykémií nalačno a při vyšších hladinách krevního cukru se může objevit také cukr v moči (glykosurie). Na tomto místě je potřeba také vysvětlit, co to znamená, když se během těhotenství objeví cukr v moči, což lze zjistit velmi snadno pomocí testovacího proužku – toto vyšetření se dělá rutinně při každé návštěvě v těhotenské poradně u vašeho gynekologa. Tímto vyšetřením se zjišťuje především přítomnost bílkoviny a cukru v moči. Je to vyšetření orientační, tedy nepřesné, a v případě, že se cukr, nebo bílkovina v moči objeví, je třeba další dovyšetření.

oGTT (orální glukozový toleranční test)

V případě cukru v moči toto dovyšetření spočívá ve vyšetření hladiny cukru v krvi nejprve nalačno, a pokud je v normě (do 5,5 mmol/l), provede se standardní orální glukózový toleranční test (oGTT), který se používá k vyloučení, nebo potvrzení cukrovky.
Jsou-li výsledky testu v normě, pak se nejedná o cukrovku a cukr v moči se hodnotí jako tzv. benigní glykosurie, která se neléčí, neboť se jedná o banální nález. Vyskytuje se u některých těhotných a po těhotenství cukr z moči opět mizí; u někoho je glykosurie vrozená, celoživotní. Příčinou je zjednodušeně řečeno „zvýšená propustnost“ ledvin pro glukózu a neznamená to žádné onemocnění, ani žádné riziko do budoucna. Z toho je patrné, že ze samotného nálezu cukru v moči nelze konstatovat cukrovku, vždy je třeba vyšetřit hladinu cukru v krvi.
Pokud byl u vás zátěžový test (OGTT) již proveden, záleží další postup na tom, jak dlouhá doba uplynula od provedení tohoto testu do doby, kdy se nově objevil cukr v moči. Pokud byl zátěžový test proveden před méně než dvěma týdny, není nutné jej opakovat. Pokud však vyšetření proběhlo před delší dobou, je nutné jej zopakovat.
Zodpovědný gynekolog v takovém případě maminku pošle do diabetologické poradny pro těhotné, kde pak postupujeme individuálně. Pokud má například taková žena jen týden, či dva do termínu porodu, pak ji obvykle již dalším OGTT nezatěžujeme, ale provedeme pouze test se standardní snídaní. 

Text vznikl ve spolupráci s MUDr. Hanou Krejčí, Ph.D., z 3. interní klinika a Gynekologicko-porodnické kliniky VFN a 1. LF UK v Praze.

 

Diskuze ke článku
Vložit nový příspěvek