_Erekci mozek nakázat nemůže, ta musí přijít sama

Datum publikace: 17.05.2012

Předpokladem úspěšného pohlavního styku je kvalitní erekce. Ne všichni muži se jí ale mohou pochlubit. 

O poruchách erekce muži neradi mluví. Erektilní dysfunkce vnímají jako své selhání a neúspěch. „Erektilní dysfunkce je zdravotní problém, jako jakýkoli jiný. Pokud vznikne, měl by si každý muž uvědomit, že jde o stav, který nemá být spojován se studem, ale, že jde o situaci, která vyžaduje lékařskou péči,“ profesor MUDr. Dalibor Pacík, CSc., z urologické kliniky Fakultní nemocnice Brno.

Jak erekce vzniká

Vznik erekce (ztopoření) nezávisí na mužově vůli. To zda k ní dojde, či nedojde, muž nemůže sám ovlivnit.
„Sexuální vzrušení je aktivováno nervy, které nejsou ovládány mozkem.
Jde o nervy spadající do tzv. parasympatického nervového systému, který se podílí na zajišťování základních životních pochodů a funkcí a kromě jiného zabezpečuje například dýchání či trávení.
V okamžiku, kdy dojde k aktivaci parasympatických nervů souvisejících s erekcí, dochází v organismu muže k celé řadě pochodů, jedním z nich je i chemický proces, během nějž je do krve vyplavován oxid dusnatý a další látky, jejichž úkolem je roztažení cév zásobujících krví penis. Pokud k tomuto dojde, je na možné maximum zvýšeno prokrvení kavenózních tedy topořivých těles,“ vysvětluje odborník.
S prokrvením topořivých těles dochází k utlačení dvou žil, jimiž je za normálních podmínek z penisu odváděna krev zpět do krevního řečiště.
Spolupůsobením těchto pochodů dojde k hromadění krve a výraznému prokrvení penisu, jež má za následek zvětšení objemu a tvrdosti penisu- je dosaženo erekce.

Zpět k normální velikosti

Dojde-li u muže k vymizení sexuálního vzruchu (v důsledku proběhlé ejakulace, vyrušení, vzniklého dyskomfortu apod.), nastupuje opačný proces. „Tepénky zásobující topořivá tělesa se uzavírají, nahromaděná krev je postupně odváděna zpět do krevného řečiště, topořivá tělesa se vyprazdňují, dochází k jejich zmenšení na normální velikost a erekce mizí. Tyto pochody nastupují spontánně bez ohledu na vůli či přání muže,“ uzavírá lékař.

 

Diskuze ke článku
Vložit nový příspěvek