_Jak se zjišťuje přítomnost těhotenské cukrovky?

Datum publikace: 04.05.2018

Přítomnost těhotenské cukrovky se zjišťuje pomocí stanovení hladiny cukru (glykémie) v žilní krvi a to celkem dvakrát v průběhu těhotenství.

1. Na začátku těhotenství (co nejdříve po jeho zjištění) má být všem ženám stanovena glykémie nalačno. Slouží k odhalení poruchy, která byla pravděpodobně přítomná už před těhotenstvím nebo vznikla na začátku těhotenství.

Je-li glykémie nalačno v žilní krvi 5,1 mmol/l a vyšší, vyšetření by se mělo následující den zopakovat.

Je-li také druhá glykémie 5,1 mmol/l a vyšší, je potvrzena diagnóza těhotenské cukrovky a žena má být poslána na diabetologii.

Je-li druhá glykémie v normě, žena by měla absolvovat test na cukrovku OGTT (nejlépe tentýž den), jehož výsledek rozhodne.

2. Mezi 24.-28. týdnem těhotenství má být u všech žen, kterým nebyla zjištěna cukrovka na začátku těhotenství, provedeno OGTT

Na obě vyšetření (na začátku těhotenství i mezi 24.-28. týdnem) odesílá ženu ošetřující gynekolog a odběry by měly proběhnout v laboratoři (ne v ordinaci lékaře), která je vybavena ke správnému provedení vyšetření.

 

Proč se změnila kritéria pro diagnózu těhotenské cukrovky a proč jsou hodnoty jiné než u netěhotných?

Ty z Vás, které již prodělaly těhotenskou cukrovku v předchozím těhotenství, zhruba před rokem 2011/2012, si možná vzpomínají, že diagnostická kritéria byla tehdy nastavená jinak. Některá pracoviště navíc neprováděla měření v 60. minutě OGTT. V roce 2008 byla dokončena velká mezinárodní studie HAPO provedená u cca 25 tisíc těhotných žen, u kterých byl sledován vliv mateřské glykémie (zjištěné při OGTT se 75 g glukózy a měřením v 60. i 120. minutě) na rozvoj těhotenských komplikací a komplikací novorozence. Výsledky byly netrpělivě očekávány, protože do té doby byla kritéria pro diagnózu těhotenské cukrovky nejednotná (v každém státě jinak) a většinou odvozená od kritérií pro všeobecnou populaci (tak tomu bylo i v ČR). Tato studie byla historicky první, která na takto velké populaci těhotných žen porovnala výsledky OGTT s komplikacemi, které neléčený diabetes představuje pro těhotenství. Trvalo další 2 roky než se mezinárodní asociace pro studium vlivu diabetu na těhotenství IADPSG usnesla, že na základě zjištěných výsledků navrhne nová kritéria tak, aby lépe odrážela riziko komplikací pro matku a dítě. Proto jsou tato nová kritéria jiná než byla dříve a jiná než pro zbytek populace. Nová diagnostická kritéria byla následně přijata WHO a postupně jsou přijímána odbornými společnostmi v jednotlivých zemích.

Text vznikl ve spolupráci s MUDr. Hanou Krejčí, Ph.D., z 3. interní kliniky a Gynekologicko-porodnické kliniky VFN a 1. LF UK v Praze.


MUDr. Hana KrejčíPracuje jako lékařka na interní ambulanci porodnice „U Apolináře“ Všeobecné fakultní nemocnice a 1. LF UK v Praze, kde se věnuje péči o těhotné ženy s interními komplikacemi v těhotenství, včetně těhotenské cukrovky.


_ Zde klikněte pro zobrazení a přidávání dotazů
Diskuze ke článku
Vložit nový příspěvek