_

viry HPV

HPV – viry způsobující rakovinu

HPV – viry způsobující rakovinu

Viry HPV  - lidské papilomaviry - žijí na Zemi miliony let a miliony let jsou součástí lidského života. Během posledních desetiletí se však ukázalo, že jsou příčinou vzniku mnoha druhů rakoviny. Nejčastěji jsou spojovány s rakovinou děložního čípku. ... celý článek 


Ochrana před lidským papilomavirem

Ochrana před lidským papilomavirem

Nejsnáze zabráníme infekci tak, že se vyhneme jejímu přenosu – to by ale znamenalo celoživotní sexuální abstinenci nebo absolutní celoživotní monogamii obou jedinců v páru. Vzhledem k tomu, že toto není reálné, je jedinou možnou primární ochranou před HPV očkování. Je nutné si uvědomit, že na rozdíl od jiných typů nádorů, kde se provádí sekundární prevence (karcinom prsu, kolorektální karcinom, karcinom prostaty), kdy je cílem zachytit zhoubné bujení v časné fázi, než se nádor rozšíří, u HPV způsobených nádorů můžeme očkování zabránit tomu, aby nádor vůbec vznikl. ... celý článek 


Co způsobuje lidský papilomavirus

Co způsobuje lidský papilomavirus

V souvislosti s HPV  (lidské papilomaviry) je nejčastěji zmiňována rakovina děložního čípku. Rakovina děložního čípku patří mezi nejčastější a neznámější onemocnění způsobené HPV. Každoročně v ČR karcinomem hrdla děložního nově onemocní zhruba 1000 žen, 400 z nich umírá (tedy každých 20 hodin zemře jedna žena) a jejich průměrný věk je mezi  35 – 40 let. Zároveň z důvodu abnormálních přednádorových změn na děložním čípku je ročně provedeno zhruba 13 000 konizací – tedy chirurgických zákroků na děložním čípku, kdy dojde k chirurgickému odstranění postižené tkáně.  ... celý článek 


Jaká rizika HPV nesou

Jaká rizika HPV nesou

HPV je v současnosti nejčastější sexuálně přenosná infekce, se kterou se za život setká přes 80 % z nás, často opakovaně.  HPV je přímo nebo částečně zodpovědný za mnohá onemocnění – počínaje benigními (nezhoubnými) onemocněními sliznic a kůže (genitální bradavice, respirační papilomatóza) a konče řadou maligních (zhoubných) nádorových onemocnění, z nichž nejznámější je karcinom hrdla děložního. ... celý článek 


Co je lidský papilomavirus

Co je lidský papilomavirus

HPV – je zkratka používaná pro označení lidského papilomaviru (z anglické označení Human Papilloma Virus). HPV je běžný, velmi rozšířený virus, který napadá ženy i muže a je známo téměř dvě stě jeho typů. ... celý článek