_

Toxikologická centra

Rychlá toxikologická pomoc

Rychlá toxikologická pomoc

Toxikologické informační středisko (http://www.tis-cz.cz/) v nepřetržitém provozu poskytuje prostřednictvím telefonických linek konzultace o vzniklých akutních otravách, o postupech první pomoci a o následné léčbě. Informace na nonstop telefonních linkách poskytují lékaři – odborníci z oblasti toxikologie jak laikům, tak také ošetřujícím lékařům, kteří vzniklou situaci musí řešit. ... celý článek