_

Vývoj řeči

Počet dětí s vadou řeči se razantně zvyšuje

Počet dětí s vadou řeči se razantně zvyšuje

České děti mají problémy s nesprávnou výslovností. Podle údajů Asociace logopedů ve školství má vadu výslovnosti 40 % dětí v předškolním věku. U každého čtvrtého dítěte je to dokonce důvodem k odkladu školní docházky. Za problémy můžou podle logopedů také rodiče, kteří si s dětmi málo povídají. Komunikační schopnosti a správnou výslovnost se mohou děti v současné době učit i s logopedickou aplikací v tabletu. ... celý článek 


Mají novorozenci vrozený cit pro jazyk, nebo spíš hudební sluch?

Mají novorozenci vrozený cit pro jazyk, nebo spíš hudební sluch?

Je pláč novorozenců náhodným shlukem zvuků a tónů, nebo má své zákonitosti? Odpověď na tuto otázku se snažilo najít už mnoho vědců. ... celý článek 


Když miminka „mluví“ znakovou řečí

Když miminka „mluví“ znakovou řečí

Začlenění dítěte do procesu komunikace je velmi individuální. Některé děti mluví brzy a dobře, u jiných je nástup řeči pozdější a komunikace u nich vázne. A některé děti začínají komunikaci pomocí znaků, ze kterých plynule přejdou k verbální komunikaci. ... celý článek 


Malé děti mohou zvládnout učení jazyků

Malé děti mohou zvládnout učení jazyků

Znalost cizích jazyků je dnes nepostradatelná. Ideální dobou k jejich učení je rané dětství. Jak na to?  ... celý článek 


Než nastoupí řeč, zkuste znakovat

Než nastoupí řeč, zkuste znakovat

Dítě, hlavně s matkou, začíná komunikovat mnohem dříve než začne říkat první slova. Většinou jde o komunikaci pomocí emocí, náznaků a gest. Těchto komunikačních prostředků využívá i znaková řeč pro slyšící miminka a batolata. ... celý článek 


Zadrhávání v řeči vyžaduje logopedickou péči

Zadrhávání v řeči vyžaduje logopedickou péči

Jestliže je u dítěte diagnostikována porucha plynulosti řeči, tzv. koktavost, je v našem zdravotnickém systému náprava řeči zajištěna formou logopedické péče. Tato odborná logopedická péče se ovšem neobejde bez spolupráce rodiny dítěte a případně školy. ... celý článek 


Jak vznikají poruchy vývoje řeči?

Jak vznikají poruchy vývoje řeči?

Vývoj řeči dítěte ovlivňuje celá řada faktorů. Řeč se rozvíjí správně, má-li k tomu dítě dostatečné předpoklady. Základem pro rozvoj řeči je správný rozvoj sluchu, zraku a motoriky. ... celý článek 


Po narození jen křik a ve čtyřech letech básnička – to dokáže jen člověk

Po narození jen křik a ve čtyřech letech básnička – to dokáže jen člověk

Každý rodič se netrpělivě těší na první slova svého potomka. Bude to táta, nebo máma? Prvním hlasovým a komunikačním projevem dítěte po narození je křik. Jak dítě roste, začíná se jeho křik postupně měnit v broukání, tvoření zvuků pomocí nápodoby, přes žvatlání až k opakování slov. ... celý článek 


Mateřská řeč

Mateřská řeč

Řeč nám dává možnost dorozumět se s ostatními lidmi, jejím prostřednictvím se vzděláváme. Již samotný termín „mateřská řeč“ naznačuje nezbytnost nejbližších osob, zejména matky pro rozvoj řeči u dítěte. ... celý článek