_Co je příčinou vzniku těhotenské cukrovky?

Co je příčinou vzniku těhotenské cukrovky?
Datum publikace: 19.11.2011

Byla vám zjištěna těhotenská cukrovka a potřebujte více informací o tom, proč se vyvinula právě u vás a jak vzniká? Následující řádky vám mnohé objasní.

Na počátku je dobré si ujasnit, že za to, že se u vás objevila těhotenská cukrovka, nemůžete. Neudělala jste nic špatně. Těhotenská cukrovka vzniká u těch žen, které k ní mají vrozenou dispozici.

Vliv vrozené dispozice

Jedná se o poruchu souboru genů, které ovlivňují tvorbu inzulinu ve slinivce a citlivost tkání na působení inzulinu. Tato porucha souvisí s dispozicí k cukrovce 2. typu. Za normálních okolností se porucha nijak neprojeví, ale těhotenství klade na metabolismus zvýšené nároky a v této zátěžové situaci se dispozice prozradí.
Po těhotenství porucha zpravidla odezní, časem se však může znovu vrátit ve formě cukrovky 2. typu, protože vrozená dispozice zůstává. Při nedostatku pohybu a obezitě je riziko cukrovky 2. typu značné. Zdravý životní styl toto riziko naopak výrazně zmenšuje.
U těhotných s cukrovkou je v rodině častá cukrovka 2. typu (laicky nazývaná „stařecká“), někdy také porod velkých dětí u maminky nebo babičky. Je možné, že nikoho takového v příbuzenstvu nemáte. Nemusíte mít úplné informace nebo se u vás dispozice sešla z více stran. Část rizikových genů můžete zdědit po matce, část od otce – u nich je dispozice „příliš slabá“, než aby se projevila, ale jejich kombinace, která se sešla u vás, se již projevit může. V horším případě cukrovku mají, ale zatím o ní neví. Proto pokud máte těhotenskou cukrovku a přitom v rodině nemáte nikoho s cukrovkou 2. typu, doporučte svým příbuzným, zejména rodičům, aby se nechali zkontrolovat. Cukrovka 2. typu často probíhá řadu let skrytě, bez příznaků.

Vliv věku, obezity, nedostatku pohybu

Významnou roli hraje také věk - v mladším věku se vrozená dispozice nemusí projevit, zatímco s přibývajícími léty už ano. Těhotenská cukrovka je vzácná u žen do 25 let věku, zatímco po 30. roku její výskyt rapidně narůstá. Běžně se setkáváme s tím, že v prvním, někdy i v dalším těhotenství, které proběhlo v mladším věku, cukrovka není zjištěna a objeví se až v dalším těhotenství v pozdějším věku. Proto také předchozí těhotenství bez cukrovky není žádnou zárukou toho, že se neobjeví v dalším těhotenství.  
Dalšími negativními faktory pro vznik těhotenské cukrovky je obezita a nedostatek pohybu. Samotná obezita a nedostatek pohybu nutně nemusí vést k cukrovce - k té je, jak již bylo řečeno, nezbytná ona nepříznivá vrozená dispozice. Tyto další faktory však situaci dále zhoršují a mohou způsobit, že se porucha objeví dříve a její průběh bývá horší. Fyzická aktivita má velký vliv a sama o sobě může pozitivně ovlivnit vrozenou dispozici - je prokázáno, že ženy s pravidelnou sportovní aktivitou v trvání nejméně rok před těhotenstvím mají nižší výskyt těhotenské cukrovky. Cukrovka však nezřídka postihuje také ženy štíhlé a sportovně aktivní - tedy ani tyto faktory nezaručují těhotenství bez cukrovky. 
Co je tedy tím "spouštěcím faktorem", který způsobí, že se u ženy s dispozicí k cukrovce začne v průběhu těhotenství zvedat hladina krevního cukru:


Vliv těhotenských hormonů

V těhotenství produkují nadledviny matky a především placenta velké množství hormonů a dalších látek, z nichž některé působí proti inzulinu – především tak, že snižují citlivost tkání na jeho působení (odborně říkáme, že vyvolávají inzulinovou rezistenci). To je obecný jev, který se vyskytuje u všech těhotných žen. Slinivka zdravé ženy bez dispozice k cukrovce na tuto situaci zareaguje zvýšenou produkcí inzulinu a jeho vyšší hladina pak velmi zjednodušeně řečeno  „proráží“ sníženou citlivost tkání na inzulin. U ženy s dispozicí k cukrovce jsou však tyto kompenzační mechanismy omezené – slinivka nemůže zareagovat adekvátně zvýšenou sekrecí inzulinu – a to se projeví zvýšenou hladinou cukru v krvi. 

Sladké za nic nemůže

Kolem příčiny vzniku těhotenské cukrovky koluje mezi lidmi řada mýtů. Často si maminky s těhotenskou cukrovkou například vyčítají, že kdyby nejedly sladké, protože na něj v těhotenství měly chuť, tak by cukrovku nedostaly. Je to nesmysl – cukrovka by se objevila i tak. Zdravý organismus bez dispozice k cukrovce si se sladkostmi poradí (i když samozřejmě platí, že sladkosti obecně nejsou zdravé pro nikoho).

Text vznikl ve spolupráci s MUDr. Hanou Krejčí, Ph.D., z 3. interní kliniky a Gynekologicko-porodnické kliniky VFN a 1. LF UK v Praze.

Diskuze ke článku
Vložit nový příspěvek