Důležité kontakty

Péče o riziková těhotenství- perinatologická pracoviště intermediární péče koncentrující porodnické patologie a předčasné porody od 33. týdne gravidity

Prenatální péče je v České republice rozdělena do několika úrovní. Její součástí jsou i specializovaná perinatologická pracoviště intermediární péče koncentrující porodnické patologie a předčasné porody od 33. týdne gravidity. Tato zařízení mohou poskytnout péči nejen maminkám s normálním průběhem těhotenství a zdravým novorozencům, ale i dětem, které se narodí předčasně.


Péče o riziková těhotenství - seznam perinatologických pracovišť bez ohledu na délku těhotenství

Systém předporodní péče v České republice je rozdělen do několika úrovní. Kromě porodnic, kde je zajištěna lékařská péče o matku a zdravého novorozence, jsou její součástí i specializovaná pracoviště. Níže uvedený seznam zahrnuje všechna perinatologická pracoviště intenzivní péče koncentrující porodnické patologie bez ohledu na délku těhotenství z celé České republiky. V těchto zařízeních umějí lékaři poskytnout pomoc maminkám s rizikovým těhotenstvím i předčasně narozeným novorozencům s velmi nízkou porodní váhou a vysokým stupněm nezralosti.


Hlavní město Praha

Seznam porodnic na území hlavního města Praha.


Středočeský kraj

Seznam porodnic Středočeského kraje.


Ústecký kraj

 Seznam porodnic v Ústeckém kraji.


Plzeňský kraj

Seznam porodnic v Plzeňském kraji.


Pardubický kraj

Seznam porodnic Pardubického kraje.


Vysočina

Seznam porodnic v kraji Vysočina.


Liberecký kraj

Seznam porodnic na území Libereckého kraje.


Karlovarský kraj

Seznam porodnic na území Karlovarského kraje.