_Na jaká vyšetření májí nárok těhotné ženy

Na jaká vyšetření májí nárok těhotné ženy
Datum publikace: 21.10.2014

Každá žena je ode dne zjištění (potvrzení) těhotenství dispenzarizována, to znamená, že je aktivně a dlouhodobě sledována u svého gynekologa. Všechna dispenzární péče je hrazena zdravotní pojišťovnou, ale její rozsah se liší podle zdravotních potřeb a rizik těhotné ženy. O míře rizika rozhoduje ošetřující lékař na základě anamnestických údajů a aktuálního klinického nálezu.

 

Při každé návštěvě těhotenské poradny lékař znovu míru rizika zvažuje; vždy provádí vyšetření těhotné, které zahrnuje zjištění hmotnosti a krevního tlaku, chemickou analýzu moči a sleduje známky vitality plodu.

Vyšetření u rizikových těhotenství

Těhotné ženy s malým rizikem jsou pacientky bez rizikových faktorů v anamnéze, které mají v průběhu těhotenství normální výsledky všech klinických i laboratorních vyšetření.
Chodí do poradny do 36. týdne gravidity v intervalu 4–6 týdnů (optimálně 1x měsíčně), od 37. týdne do termínu porodu jedenkrát týdně.
Těhotné se středním rizikem mají anamnézu s rizikovými faktory a výsledky jejich vyšetření jsou sice normální, ale vyžadují opakování. Frekvence návštěv u lékaře je závislá na aktuálním vývoji jejich zdravotního stavu, stejně jako rozsah a frekvence laboratorních či konziliárních vyšetření.
Těhotné s vysokým rizikem mívají rizikové faktory v anamnéze a mají patologické klinické či laboratorní výsledky. Frekvence návštěv i rozsah vyšetření jsou zcela individuální a rozhoduje o nich ošetřující gynekolog podle charakteru a závažnosti klinického stavu těhotné.

Prenatální screening

Péče o těhotnou začíná komplexním prenatálním vyšetřením, které má žena absolvovat do 14. týdne těhotenství. Jeho součástí je i vystavení těhotenské průkazky s podrobnou informací o dalším průběhu prenatální péče.
Lékař má ženě nabídnout screening nejčastějších vrozených vývojových vad plodu a poskytnout informace o jeho metodách i možnostech úhrady (ne všechny metody screeningu jsou plně hrazeny z veřejného zdravotního pojištění, na některé pojišťovny však částečně přispívají, například na prvotrimestrální screening - pozn. red.)
Do 14. týdne má žena rovněž absolvovat laboratorní vyšetření (hlavně vyšetření krve včetně stanovení krevní skupiny a RhD, screening nepravidelných antierytrocytárních protilátek, stanovení hematokritu a počtu erytrocytů, leukocytů i trombocytů, hladiny hemoglobinu, sérologické vyšetření HIV, HBsAg a protilátek proti syfilis, měření glykémie na lačno) a ultrazvukové vyšetření, při kterém se zjišťuje počet plodů a jejich vitalita.

Další ultrazvuková vyšetření

Další ultrazvukové vyšetření následuje cca ve 20. a ve 30. týdnu těhotenství. Mezi 24. a 28. týdnem se provádí orální glukózo-toleranční test. Laboratorní vyšetření se stanovením hematokritu a počtu erytrocytů, leukocytů i trombocytů a hladiny hemoglobinu se dělá ve 27. a 32. týdnu. U RhD negativních žen se provádí tzv. RhD aloimunizace, a to ve 27.-28. týdnu. Od 38. týdne až do termínu porodu čeká ženu 1x týdně kardiotokografický non-stres test, který zjišťuje srdeční akci plodu a děložní činnost.
Výše uvedená vyšetření jsou stanovena pro dispenzární péči o nerizikové těhotné ženy. Ženy s rizikovým nebo tzv. patologickým těhotenstvím jsou samozřejmě sledovány podrobněji a častěji, přičemž veškerou lékařem indikovanou péči pojišťovna hradí.

Dvě stomatologické prohlídky zdarma

Žádná nastávající maminka by také neměla zapomenout na preventivní prohlídky u stomatologa, má na ně nárok dvakrát v průběhu těhotenství.
K těmto dvěma "těhotenským" může ve stejném kalendářním roce absolvovat navíc jednu "běžnou" preventivní zubní prohlídku.

 

Zdroj: VZP 20.10.2014

Diskuze ke článku
Vložit nový příspěvek