_

Práva pacientů

U které pojišťovny je pojištěn novorozenec? U stejné jako jeho maminka

U které pojišťovny je pojištěn novorozenec? U stejné jako jeho maminka

Některé maminky nevědí, k jaké pojišťovně bude přihlášeno jejich novorozené miminko. Zákon toto ale jasně definuje. Novorozenec je přihlášen ke stejné pojišťovně, u jaké je jeho maminka v době porodu. ... celý článek 


Novorozenec, zdravotní pojištění a výběr pojišťovny

Novorozenec, zdravotní pojištění a výběr pojišťovny

Jste těhotná, porod se blíží a vy nevíte, jak je to s výběrem pojišťovny u novorozence?Tady přinášíme odpověď! ... celý článek 


Tipy pro pacienty před návštěvou lékárny

Tipy pro pacienty před návštěvou lékárny

Čas od času s předpisem na léky jdeme do lékárny všichni, víte ale jak se máte v lékárně chovat a co můžete od lékárníka očekávat? Co pro vás platí?   ... celý článek 


Informovaný souhlas rodičů s novorozeneckým screeningem

Informovaný souhlas rodičů s novorozeneckým screeningem

Po narození dochází hned v porodnici u novorozence k provedení screeningu (plošnému vyhledávání) některých vážných nemocí. Víte na co máte, či nemáte v této souvislosti právo? ... celý článek 


Do zdravotní péče patří i ambulantní ošetření

Do zdravotní péče patří i ambulantní ošetření

Ambulantní zdravotní péče je poskytována v široké škále zdravotnických zařízení, při návštěvní službě, či v rámci domácí péče „ Home Care“. Od samostatně pracujících sester domácí péče přes praxe jednotlivých praktických lékařů, skupinové praxe specialistů, velké polikliniky až po týmy záchranné služby. Vznikají i stále vyšší nároky na kvalitu zdravotní péče poskytovanou v ambulantních zařízeních. I zde dochází k omylům a pochybením, která mohou ohrozit zdraví i život pacientů. ... celý článek 


I v nemocnici se můžete nakazit

I v nemocnici se můžete nakazit

Podle zahraničních odhadů je na světě každý den cca 1,4 milionu lidí léčeno pro infekci, kterou získali během pobytu v nemocnici. V rozvinutých zemích je výskyt tzv. nosokomiálních (nemocničních) infekcí u 5 až 10 % všech hospitalizovaných, u pacientů přijímaných na jednotky intenzivní péče je to 15 až 40 %. Přitom nosokomiální infekce mohou výrazně zkomplikovat pobyt pacientů v nemocnici a není vzácné, že vedou i k jejich úmrtí. ... celý článek 


Pravidla při podávání léků v nemocnici

Pravidla při podávání léků v nemocnici

Většina hospitalizovaných pacientů užívá nějaké léky – někteří je užívali už před nástupem do nemocnice, jiní je začnou dostávat po přijetí. V každém případě je dobré si uvědomit, že proces podávání léků je poměrně rizikový – může dojít k záměně léku nebo k záměně pacienta, může být podána nesprávná dávka léku apod. Těchto rizik si zdravotníci jsou vědomi a vše obvykle pečlivě kontrolují. Nicméně – opatrnosti nikdy nezbývá. ... celý článek 


Jak se připravit na operaci

Jak se připravit na operaci

Operace nebo jakýkoli jiný výkon prováděný v anestézii (tedy v „narkóze“) bývá zejména pro nezkušené pacienty zdrojem obav. K nim obvykle není důvod – lékaři i ostatní zdravotníci jsou zkušení a dobře kvalifikovaní, takže po provedeném výkonu se jistě Váš zdravotní stav zlepší. ... celý článek 


Přijetí do nemocnice

Přijetí do nemocnice

Máte plánovaný nástup do nemocnice a nevíte, co vás čeká?  Následující řádky vám možná pomohou se v problému zorientovat… ... celý článek 


Znáte práva pacienta?

Znáte práva pacienta?

Víte, jaká máte jako pacient práva? Možná by se vám jejich znalost mohla někdy hodit. ... celý článek