_

Co byste měli vědět

Viry způsobující rakovinu děložního čípku máme od neandrtálců

Viry způsobující rakovinu děložního čípku máme od neandrtálců

Viry lidského papilomaviru (HPV) zajímají mnoho vědců. Jsou příčinou rozvoje rakoviny děložního čípku u žen, penisu u mužů a stojí i za vznikem onkologických onemocnění úst a krku. Na jejich existenci se zaměřili i věci zkoumající archeologické nálezy z dob neandrtálců. A jak se ukázalo, je to dědictví právě po těchto lidech. ... celý článek 


Existuje vztah mezi neplodností žen a zvýšeným rizikem rakoviny vaječníků? Možná ano.

Existuje vztah mezi neplodností žen a zvýšeným rizikem rakoviny vaječníků? Možná ano.

Současná medicína dokáže mnohé: transplantovat části lidského těla, poškozené části těla nahrazovat umělými a přírodu umí obelstít i v tom nejpřirozenějším, v reprodukci. Párům, které nemohou počít přirozenou cesttou, nabízí medicína zabývající se asistovanou reprodukcí mnoho možností, jak přírodu obelstít, obejít její záměr a neplodnou dvojici učinit šťastnými rodiči. ... celý článek 


Dárcovství vajíček má svoje jasná pravidla

Dárcovství vajíček má svoje jasná pravidla

Mnoho párů podstupujících v rámci léčby neplodnosti IVF se neobejde bez darovaných vajíček. Kdo se může stát jejich dárcem? ... celý článek 


IVF, náhradní mateřství a lesbické matky. Jak jsme na tom v Česku?

IVF, náhradní mateřství a lesbické matky. Jak jsme na tom v Česku?

Léčba neplodnosti a metody IVF dnes už nejsou ničím tajným, ostudným či směšným. Dětí, které se rodí díky asistované reprodukci, stále přibývá. Pravda je ale i to, že s rozvojem tohoto oboru vyvstávají nové a nové otázky a problémy, se kterými se společnost musí vypořádat. „Jsme v době, kdy dochází k určité společenské změně v chápání struktury a fungování rodiny. A to se velmi týká i oblasti reprodukční medicíny a jejích možností,“ říká úvodem MUDr. Kateřina Veselá Ph.D., ředitelka brněnského centra Repromeda. ... celý článek 


Preimplantační diagnostika rodičům přinese informace o tom, zda embryo netrpí konkrétní genovou mutací

Preimplantační diagnostika rodičům přinese informace o tom, zda embryo netrpí konkrétní genovou mutací

Současná medicína má mnoho metod, jejichž smyslem je ověřit, potvrdit či vyloučit, zda očekávané miminko bude trpět vrozenou vývojovou či genetickou vadou. Mezi tyto metody spadá i preimplantační diagnostika. Provádí se u embryí starých jen několik dní. ... celý článek 


Nebojte se v rámci léčby neplodnosti přijmout darovanou spermii. Dárci procházejí přísným výběrem

Nebojte se v rámci léčby neplodnosti přijmout darovanou spermii. Dárci procházejí přísným výběrem

Dárcovství spermií vyžaduje určitá pravidla, která jsou stanovená zákonem, některé podmínky navíc si může stanovit i centrum, kde k darování dochází. Mezi základní předpoklad dárce spermií patří, že je plnoletý, že daruje zcela anonymně a že je zcela zdráv. K předpokladům patří i to, že je nekuřák a má minimálně středoškolské vzdělání. ... celý článek 


Preimlantační screening mohou využít všechny páry podstupující IVF

Preimlantační screening mohou využít všechny páry podstupující IVF

Termín prenatální screening asi většina nastávajících maminek zná, co se ale skrývá pod termínem preimlantační screening? ... celý článek 


Češi mají velmi zkreslené představy o plodnosti

Češi mají velmi zkreslené představy o plodnosti

Během měsíců září a října 2013 provedla Klinika asistované reprodukce IVF CUBE ve spolupráci s portálem Lekari – online.cz průzkum na vzorku 512 respondentů, jehož cílem bylo zmapovat znalosti Čechů o plodnosti. Jak výsledky ukázaly, představy a reality se velmi liší. ... celý článek 


Jak se darují vajíčka a spermie

Jak se darují vajíčka a spermie

Dárcovství zárodečných buněk, tedy spermií a vajíček (oocytů) stále prochází vývojem. Ten v sobě odráží jak výrazné pokroky v léčbě neplodnosti za posledních 30 let, tak i celkový vývoj společnosti. ... celý článek 


Co přinesla novelizace zákona o zdravotních službách do léčby neplodnosti pomocí metod IVF?

Co přinesla novelizace zákona o zdravotních službách do léčby neplodnosti pomocí metod IVF?

V dubnu letošního roku vešla v platnost novelizace zákona týkající se změn v poskytování zdravotních služeb. Ta s sebou přinesla i změny v proplácení léčby neplodnosti pomocí metod asistované reprodukce. Co se změnilo? A zasáhly změny nějak ženy podstupující, či plánující tuto léčbu? ... celý článek