_Kolektiv autorů a spolupracovníků

Datum publikace: 01.01.2012

Editor

Profesor MUDr. Pavel Calda, CSc., Gynekologicko-porodnická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice, Praha

 

Marketing

Andrea Chalupová

andrea.aldorfova@abctehotenstvi.cz

  

Šéfredaktorka

Barbora Neubergerová

 

Redaktoři

Petr Sobol

Michaela Hunalová

 

Odborní konzultanti uveřejněných textů:

 MUDr. Monika Arenbergerová, Dermatovenerologická klinika 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha

as. MUDr. Petr Bušek, PhD, Neurologická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice, Praha

Prof. MUDr. Jan Daneš, CSc., Mamodiagnostické centrum v Berouně

MUDr. Kateřina Fabiánová, epidemioložka, Státní zdravotní ústavu Praha

as. MUDr. Tomáš Fait, CSc., Gynekologicko-porodnická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice, Praha  

MUDr. Markéta Geleneky, Infekční klinika nemocnice Na Bulovce

Prof. MUDr. Eva Havrdová, PhD, Neurologická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice, Praha

Primář MUDr. Jaroslav Hulvert, Centrum asistované reprodukce klinického centra ISCARE, Praha

MUDr. Marika Jaržembovská, Centrum asistované reprodukce Klinického centra ISCARE, Praha

MUDr. Dana Jenšovská, ORL specialista, Lékařský dům Mezibranská 

RNDr. Šárka Kaňková, PhD,  Přírodovědecká Fakulta UK Praha

Doc. MUDr. Pavel Kohout, PHD., gastroenterolog a vedoucí lékař metabolické jednotky intenzívní péče II. interní kliniky a Centra výživy Thomayerovy nemocnice v Praze.  

MUDr. Hana Krejčí, Ph.D., z 3. interní klinika a Gynekologicko-porodnická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice, Praha

Primář Prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc., Klinické a výzkumné centrum pro střevní záněty Klinického centra ISCARE, Praha

Prof. MUDr. Jan Lebl, CSc. Pediatrická klinika Fakultní nemocnice Motol

MUDr. Štěpánka Průhová, Ph.D, Fakultní nemocnice Motol

MUDr. IVA Příhodová, Ph.D., Neurologická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice, Praha

PharmDr. Lenka Součková Ph.D., Oddělení klinických studií a Mezinárodního centra klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

MUDr. Pavel Studený, primář očního oddělení Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a očního centra Somich, Karlovy Vary 

MUDr. Petra Šefrnová, Dermatovenerologická klinika 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha

MUDr. Antonín Šípek jr., ÚBLG 1. LF UK a  Všeobecná fakultní nemocnice, Praha   

Doc. MUDr. Zdeněk Šumník, Pediatrická klinika Fakultní nemocnice Motol 

MUDr. Karel Urban, Centrum komplexní chirurgické péče o ženy s onkologickým onemocněním prsu při Fakultní nemocnici Na Bulovce a Klinice plastické chirurgie Esthé

prim . MUDr. Milan Odehnal, MBA