_Poruchy erekce je možné léčit

Datum publikace: 15.05.2012

Jedním z hlavních cílů medicíny 21. století je prodloužení života při zachování jeho vysoké kvality. Toto motto se týká i sexuální aktivity. Současní muži patří do generace, která nemusí mít obavy ze svého selhání. Poruchy erekce patří mezi zdravotní problémy, které jsou řešitelné.

Sexuální aktivita je nedílnou součástí plnohodnotného života. Současný životní styl, uspěchaná doba, množství civilizačních chorob a prodlužování délky života však s sebou nese i určité problémy. Mezi ně spadá i vyšší nárůst mužů s poruchou erekce.
„Značná část mužů se snaží řešit poruchy s erekcí samoléčbou, nakupují volně prodejné doplňky stravy a očekávají, že ty jim pomohou, případně hledají pomoc u preparátů, které jsou k dostání přes internet. Toto je ale chyba. Volně prodejné preparáty mají velmi sporný léčebný účinek, proto lze očekávat, že problémy s erekcí nevyřeší a ty se budou jen dál zhoršovat,“ vysvětluje MUDr. Viktor Vik z Urologického oddělení z Thomayerovy nemocnice v Praze.
V horší variantě si muž přes internet sežene padělek nejasného původu, jehož užívání může být nebezpečné a může mu způsobit vážné zdravotní problémy.

Účinné léky na poruchy erekce lze získat jen na lékařský předpis

Současná léčba poruch erekce nabízí více možností. První volbou často bývá léčba pomocí perorálních (polykacích tablet), které muž užívá před pohlavním stykem. „Tyto léky nelze získat jinak, než proti vystavenému platnému lékařskému předpisu a ve značné většině případů muži pomohou vyřešit jeho problém. Součástí kvalitní léčby by mělo být i sexuální poradenství a vyškolení v tom, jak muž může svůj problém řešit,“ dodává lékař.
Další možností je lokální léčba. „Do této skupiny patří injekční léčba. Ta spočívá v autoaplikaci vazoaktivních látek do topořivých těles penisu. Působením těchto látek dojde k zvýšenému prokrvení penisu a během několika minut se dostaví erekce. Mezi lokální léčbu lze i zařadit použití vakuové pumpy, kdy vytvořením podtlaku dochází k zvýšenému prokrvení penisu a následné erekci, která je udržena konstrikčním kroužkem, který se nasazuje na kořen penisu,“ vysvětluje lékař.

Někdy je nutný chirurgický výkon

V některých případech, například u mladých mužů, kteří v minulosti utrpěli úraz pánve či páteře, v jehož důsledku vzniklo nevratné poškození topořivých těles, je nutné v rámci léčby erektilní dysfunkce přistoupit k chirurgickému zákroku. K tomuto typu léčby se však přistupuje velmi zřídka a jen v těch nejvážnějších případech a u vysoce motivovaných pacientů „Do této skupiny léčby patří například implantace penilních protéz. Tento výkon spočívá v náhradě topořivých těles silikonovou protézou, která v případě potřeby umožnuje muži nástup erekce.
Vzhledem k tomu, že implantáty nejsou přirozenou součástí organismu, hrozí riziko, že je tělo nepřijme a bude nutné jejich odstranění, další možnou komplikací je mechanické selhání a v neposlední řadě je tu cena vlastního implantátu a operační léčby.
Druhou skupinou operačních výkonů, které jsou v současnosti velmi raritní, jsou zákroky na cévním řečišti penisu. Cílem těchto operačních zákroků je zajistit dostatečné prokrvení penisu. Pokud k tomuto dojde, je opět obnovena schopnost erekce,“ uzavírá MUDr. Viktor Vik.

Každý je jiný

Při hledání vhodného způsobu léčby erektilní dysfunkce je nutné postupovat individuálně a je třeba zohlednit nároky a přání muže, paušální léčba neexistuje. „Pokud se muž rozhodne pro léčbu erektilní dysfunkce, je nutné, aby s lékařem aktivně spolupracoval.
Vzhledem k tomu, že léčba ve velké většině případů není hrazena pojišťovnou, ale pacientem, je v jeho vlastním zájmu, aby se lékaře zeptal na všechny možnosti terapie a vybral si tu, která bude jemu plně vyhovovat,“ uzavírá lékař.

Diskuze ke článku
Vložit nový příspěvek