_Novorozenec, zdravotní pojištění a výběr pojišťovny

Novorozenec, zdravotní pojištění a výběr pojišťovny
Datum publikace: 01.12.2014

Jste těhotná, porod se blíží a vy nevíte, jak je to s výběrem pojišťovny u novorozence?Tady přinášíme odpověď!

 

Pojištěnec má právo na výběr zdravotní pojišťovny, ale zákon o veřejném zdravotním pojištění stanoví i výjimky z tohoto pravidla. Jednou z nich je právě registrace novorozence.
Při narození dítěte zákon neumožňuje uplatnit právo na výběr zdravotní pojišťovny a dítě se dnem narození stává pojištěncem té zdravotní pojišťovny, u které je pojištěna jeho matka v den jeho narození.
Přestože automaticky platí, že se dítě stává pojištěncem matčiny pojišťovny "ze zákona", je jeho zákonný zástupce povinen ho do 8 dnů ode dne narození u příslušné zdravotní pojišťovny přihlásit. Vyplňuje přitom formulář Přihláška a evidenční list pojištěnce (možno stáhnout z webových stránek pojišťovny).
O změnu zdravotní pojišťovny dítěte může zákonný zástupce požádat poté, co má dítě přidělené rodné číslo.

Kdy lze změnit zdravotní pojišťovnu

Zdravotní pojišťovnu lze změnit jednou za 12 měsíců, a to vždy jen k 1. lednu následujícího kalendářního roku. Přihlášku je přitom nutno podat vybrané zdravotní pojišťovně nejpozději 6 měsíců předem.
Například k 1. lednu 2015 změní pojišťovnu ti, kteří si podali přihlášku do 30. 6. 2014. Splnění podmínky šesti měsíců není nutné u dětí narozených ve druhé polovině kalendářního roku, je-li požadována změna zdravotní pojišťovny od 1. ledna roku následujícího po roce narození.
Výjimky v tomto směru zákon neumožňuje a zdravotní pojišťovna není oprávněna přijmout pojištěnce v jiných lhůtách, než je uvedeno v zákoně. 

Zdroj: VZP1.12.2014

Diskuze ke článku
Vložit nový příspěvek