_Jak probíhá porod

Jak probíhá porod
Datum publikace: 16.05.2011

Z pohledu matky je porod náročným ukončením těhotenství a okamžikem, během nějž se narodí její vytoužené miminko. Z pohledu medicíny jde o fyziologický proces, na jehož konci je porození plodu z organismu matky. Jak ale vlastní porod probíhá?

Pouze asi pět procent žen rodí v termínu, který je vypočten podle data poslední menstruace. Ostatní ženy rodí mimo tento termín a to dříve, i později. Z toho vyplývá, že okamžik, kdy porod začne, je velmi individuální.

To, co je vlastní příčinou spuštění porodní činnosti, se zatím přesně neví. Je však jasné, že nejde o jeden faktor, ale o celou souhru nejrůznějších dějů. Na vlastním porodu se podílejí hormonální změny, děložní kontrakce, zemská gravitace a zapojení břišního lisu, k němuž může žena aktivně přispět a mnoho dalších faktorů, které porod mohou ulehčit, nebo také zkomplikovat.

Porodu může předcházet období, které se nazývá obdobím přípravným a nastávající maminka během něj může zaznamenat několik změn signalizujících blížící se porod.

Většina žen se ptá, jak dlouho porod trvá. To je velmi individuální. Velmi obecně se dá říci, že prvorodičky rodí 6 – 12 hodin a vícerodičky 3 – 9 hodin. Když je porod kratší, než jedna hodina, lékaři mluví o překotném porodu.

Samotný porod je rozdělen na tři doby porodní a jednu dobu poporodní.

Porod začíná první dobou porodní.

V této době maminka začne cítit první kontrakce. Ty nemusejí být bolestivé a z počátku mohou být i nepravidelné a žena je tak cítí spíš jako silný tlak v podbřišku s opakovaným nucením na stolici (začátek porodu může být doprovázen i průjmem). Postupně se kontrakce stávají pravidelnějšími, vyskytují se v rozestupu 15 – 20 minut, přičemž jejich délka trvání je 15 – 20 sekund. Tak jak kontrakce sílí, stávají se pravidelnějšími, zároveň s tím dochází ke zkracování jejich rozestupu a prodlužují se. V této fázi by se žena měla začít chystat k odjezdu do porodnice. Kontrakce stále sílí a organismus ženy se připravuje na porození dítěte tím, že se zkracuje děložní hrdlo a místo něj vzniká porodní branka. To lze však posoudit pouze vaginálním vyšetřením. V době, kdy kontrakce nastupují zhruba po 5 – 7 minutách a délka jejich trvání je v rozmezí 30 – 40 sekund, by žena měla už být v porodnici a měly by začít porodní přípravy a vyšetření, při kterých lékař zjistí, jak porod probíhá a zda hlavička dítěte správně sestupuje porodními cestami. Lékař podle zjištěného nálezu rozhodne o dalším postupu. Pokud ještě není nález dostatečný, může maminka strávit čas chozením, sprchováním nebo masáží zad, to vše může zmírnit bolesti. Pokud je nález příznivý, je možné se s lékařem domluvit na podání epidurální anestezie pro zmírnění bolestí (k nástupu účinku je třeba asi 30 minut). Lékař může doporučit i monitorování, při kterém se sleduje, jak dítě na porod reaguje a zda netrpí nedostatkem kyslíku v důsledku poruchy placenty. Na podporu děložních stahů může být někdy aplikován hormon oxytocin.

První doba porodní končí tzv. zajitím branky, kdy se tvoří tzv. porodní kanál. V té době jsou obvykle kontrakce asi po 2 minutách a trvají 50 – 60 sekund. V této době, již bývá samovolně protržen vak blan a odtéká voda plodová. Pokud protržení vaku blan neproběhne spontánně, může lékař vak blan protrhnout uměle. To žena nevnímá, není to spojeno s žádnou bolestí, žena většinou cítí jen proud vytékající vody. Délka trvání první doby porodní je individuální a závisí na mnoha okolnostech a na zdravotním stavu ženy. Většinou ale platí, že jde o nejdelší část porodu (u prvorodiček trvá déle, u následujících porodů se zkracuje).

Druhá doba porodní

Začíná zánikem branky a končí porozením dítěte, tato část porodu je kratší, než je první doba porodní a neměla by trvat déle než jednu hodinu. Většinou ale proběhne v rozmezí 15 až 40 minut. Délku druhé doby porodní může z části ovlivnit rodička aktivitou a tím jak se do probíhajícího porodu zapojí. Během druhé doby porodní jsou kontrakce v rozmezí 2 – 3 minut, trvají 60 – 90 sekund a jejich síla je vyšší, než u první doby porodní. Pokud je branka zašlá, hlavička správně dorotovaná v porodních cestách, a voda plodová, může začít rodička sama tlačit. Vyzve ji k tomu lékař, či porodní asistentka. Děložní kontrakci tak může maminka podpořit zapojením břišního lisu a zapojením svalstva přední stěny břišní a bránice.  Zjednodušeně: tlačení je obdobné, jako při zácpě. Během této doby dochází k významným změnám v porodních cestách, které dítěti usnadní příchod na svět. Dítě sestupuje stále níž pánví a rotací pánevními rovinami si usnadňuje cestu ven. Jakmile se hlavička dostane do pánevního východu, musí porodník zhodnotit, zda nehrozí natržení hráze. Pokud je nutné provést nástřih hráze, děje se tak nyní. To je hráz už natolik napjatá, že samotný nástřih těhotná nevnímá bolestivě. V okamžiku kdy dojde k porodu hlavičky dítěte, zbývá ještě porodit raménka plodu. Pokud se toto podaří, má maminka nejnamáhavější část porodu za sebou. Zbytek tělíčka prochází porodními cestami většinou bez problémů a v podstatě sám velmi rychle.

Když je miminko je na světě a je možné přestřihnout pupeční šňůru a potomka si pochovat!

Třetí doba porodní

Třetí doba porodní je po předešlém výkonu pro maminku jakýmsi oddechovým časem. Na řadu přichází porod placenty a plodových obalů a zároveň s tím se nápadně zmenší děloha. Porození placenty přichází asi pět minut po narození dítěte, maminka může vnímat lehké, v porovnání s předchozími naprosto „bezvýznamné“ kontrakce (část žen je ani nevnímá), které vypuzují odlučující se placentu. Během této doby může přechodně dojít k zesílení krvácení, které by se ale mělo samo, díky srážlivosti krve, zmírnit.

Doba poporodní (někdy také označovaná jako čtvrtá doba porodní)

Doba poporodní je dvouhodinové období po porodu, během nějž je největší riziko vzniku silného poporodního krvácení. Proto zůstává šestinedělka ke sledování na porodním sále. Během této doby dochází k výraznému stažení dělohy a zároveň k zástavě krvácení z cév, které byly poškozeny při odlučování placenty. Pokud vše proběhlo v pořádku, je porod ukončen.

Kdy je porod v termínu

Lékaři rozlišují několik klasifikací porodů:

Předčasný porod znamená, že miminko přijde na svět dříve, než dojde k ukončení 37. týdne těhotenství. To, jak moc nedonošené dítě je, záleží na míře nedonošenosti, tedy na tom, v jakém stupni (týdnu) těhotenství se narodí.

Jako porod v termínu je označován porod v průběhu 38. – 42. týdne těhotenství. Dítě se tedy narodí v termínu i tehdy, přijde-li na svět v jiný den, než je uvedeno podle výpočtu na základě uvedeného data poslední menstruace.

Porod potermínový je po ukončeném 42. týdnu těhotenství. V této době lékaři přistupují k vyvolávání porodu, protože přenášení miminku neprospívá, ba naopak, může pro něj znamenat i riziko.

 

 

 

Diskuze ke článku
Vložit nový příspěvek