_Porody doma mají vyšší riziko novorozenecké úmrtnosti, ukázala světová studie

Datum publikace: 14.04.2014

Čeští gynekologové a porodníci velmi intenzivně varují nastávající maminky před domácími porody. Argumentují tím, že i porod zpočátku probíhající zcela bez komplikací, může být během jedné vteřiny porod komplikovaný a život ženy či dítěte ohrožující. Jejich argumenty nyní podpořila i světová studie, která ukazuje, že domácí porody jsou spojeny s vyšší úmrtností novorozenců.

Ženy plánující porod v domácím prostředí mají několik argumentů, kterými podporují své rozhodnutí. Prvním z nich je odosobněný přístup nemocničního personálu a ztráta lidské důstojnosti a soukromí v prostředí porodnic.
Druhý, nejčastěji používaný argument je, že ženy chtějí porod bez lékařských zákroků, prostý podávání medikamentů, které jsou v jejich očích hlavní příčinou vzniku porodních komplikací.
Lékaři těhotné ženy opakovaně varují a upozorňují je na rizika spojená s domácími porody.
Jejich důvody, proč by děti měly přicházet na svět pod odborným vedením a v nemocničním zařízení, k tomu určeným a vybaveným, nyní podpořila i světová studie.
Práce, která byla publikovaná v časopise AJOG mezinárodním kolektivem autorů se zabývá analýzou novorozenecké a kojenecké úmrtnosti z CVC registru z let 2006-2009. Hodnoceny byly údaje z jednočetných termínových těhotenství, u plodů bez vrozených vad, uložených v poloze podélné hlavičkou.
Novorozenci byli rozděleni do dvou skupin. Na ty, kteří se narodili ve zdravotnickém zařízení za pomoci lékaře, nebo porodní asistentky a na ty, kteří byli porozeni mimo nemocnici jen za pomoci porodní asistentky nebo jiné osoby.
Jako referenční hodnoty posloužila data porodů vedených porodními asistentkami v nemocnici.
A výsledek studie?
U porodů v domácnosti výsledky prokázaly významně vyšší riziko celkové novorozenecké úmrtnosti, než u porodů vedených porodními asistentkami či lékaři v nemocnici.
Významně vyšší riziko úmrtí novorozence bylo prokázáno zejména u domácích porodů v termínu po 41. týdnu těhotenství a u domácích porodů prvorodiček.
Z publikovaných výsledků vyplývá, že ženy prvorodičky a těhotné po 41. týdnu gravidity přivádějící dítě na svět doma, mají významně vyšší riziko celkové i časné novorozenecké úmrtnosti.
Pokud těhotná projeví přání rodit mimo zdravotnické zařízení, měla by být seznámena s těmito riziky.

Diskuze ke článku
Vložit nový příspěvek