_Co potřebujete k vydání rodného listu

Datum publikace: 25.02.2012

Narození potomka se neobejde bez úředních záznamů. Těmi jsou zanesení dítěte do matriky a vystavení jeho rodného listu. Víte co k tomu budete potřebovat?

Které doklady předložit v porodnici pro matriku

 • provdané ženy  -  oddací list, dotazník o jménu dítěte podepsaný oběma rodiči
 • svobodné ženy  -  rodný list, dotazník o jménu dítěte podepsaný matkou dítěte
 • rozvedené ženy  -    rodný list, rozsudek o rozvodu s doložkou  o právní moci, dotazník o jménu dítěte podepsaný matkou dítěte
 • rozvedené ženy (méně než 300 dnů) - rodný list, rozsudek o rozvodu s doložkou  o právní moci, dotazník o jménu  dítěte podepsaný matkou dítěte a bývalým manželem
 • ovdovělé ženy  - rodný list, úmrtní list manžela, dotazník o jménu dítěte podepsaný  matkou dítěte 

V případě, že rodiče určili otcovství již před narozením dítěte:
originál zápisu o určení otcovství (bude založen do sbírky listin)
dotazník o jménu dítěte podepsaný oběma rodiči

V porodnici se předkládají  originály nebo ověřené fotokopie matričních dokladů. Matriční  doklady obdržíte zpět při vyzvednutí rodného listu dítěte na rodné matrice po předložení  platných občanských průkazů.Může vyřídit  jeden z rodičů.

Které doklady je třeba předložit k zápisu o určení otcovství před narozením dítěte a kdy lze toto prohlášení učinit

 • občanské průkazy obou rodičů
 • rodné listy obou rodičů
 • těhotenský průkaz
 • rozvedené ženy předloží rozsudek o rozvodu s doložkou o právní moci
 • ovdovělé ženy úmrtní list manžela
 • ženy cizí státní občanky potvrzení o stavu z domovského státu 

Zápis o určení otcovství lze sepsat pouze v případě, že od nabytí právní moci rozsudku o rozvodu manželství, nebo úmrtí manžela uplynulo více jak 300 dnů!
Souhlasné prohlášení rodičů o určení otcovství lze učinit i po narození dítěte.

Jaká jména lze zapsat do matriky

 • do matriky mohou být zapsána dvě jména, která nesmí být stejná
 • do matriční knihy nelze zapsat jména zkomolená, zdrobnělá a domácká
 • fyzické osobě mužského pohlaví nelze zapsat jméno ženské a naopak 
 • vzniknou-li pochybnosti o správné pravopisné podobě jména, je třeba předložit doklad vydaný znalcem

Zvláštní tvary jména či jména cizího původu

Zvolíte-li pro své dítě jedno jméno cizího původu nebo dvě jména, která nesmí být stejná, a toto jméno/jména není/nejsou v seznamu jmen ověřených k zápisu do matriky, je třeba, aby rodiče předložili matrice narození znalecký posudek o jménu od soudního znalce.
Příjmení: dítěti, jehož rodiče nejsou spolu oddáni a mají různá příjmení, se zapíše příjmení podle dohody rodičů při určení otcovství. U dítěte staršího 15 let musí být připojen k dohodě jeho souhlas. Tuto dohodu nelze měnit.

 Zdroj: www.praha4.cz, www.praha2.cz

Diskuze ke článku
Vložit nový příspěvek