_Rodí se při úplňku víc dětí?

Rodí se při úplňku víc dětí?
Datum publikace: 14.09.2012

S blížícím se úplňkem roste počet narozených dětí. V době samotného úplňku je počet porodů na samém vrcholu. S těmito tvrzeními se někdy v životě setkal asi každý. Bohužel jde o pouhé mýty, statistiky ani vědecké studie přímou souvislost mezi množstvím porodů a měsíčními fázemi nepotvrzují.

Měsíc fascinoval lidi odpradávna, pravidelnost jeho dorůstání, plnost úplňku i postupné ubývání bylo v myslích lidí něčím velmi fascinujícím. Pravda je i to, že mnoho jevů v přírodě s měsíčními fázemi skutečně souvisí, nejznámější z nich je patrně mořský příliv a odliv.

Proč by měsíc měl ovlivnit porodnost?

Otázkou zůstává, proč by měsíc měl ovlivnit právě množství narozených dětí.
Pravda je, že měsíční cyklus souvisí s reprodukčním životem ženy: 28 denní menstruační cyklus zhruba odpovídá měsíčním fázím a na měsíce je počítána i délka těhotenství, která odpovídá devíti kalendářním a deseti lunárním měsícům. Tím však vztah mezi měsícem a ženou podle odborníků končí.

Když mluví čísla

Podle statistických údajů není rozdíl mezi porodností za úplňku a během jiných dní. Pokud se někdy stane, že úplněk přivede na porodní sál víc maminek, než je tomu v jiné dny, nelze mluvit o pravidle, ale spíš o náhodě.

Vztahem mezi počtem narozených dětí a úplňkem se zabývalo několik vědeckých prací, žádná z nich, však nenašla přesvědčivý důkaz, který by prokázal, že měsíční úplněk je faktorem, který zvyšuje porodnost.

  • V roce 1957 odborníci vyhodnocovali dny s abnormálně vysokou porodností a snažili se nalézt souvislost mezi měsíčními fázemi – ale marně, vztah se prokázat nepodařilo (Shulman).
  • V roce 1987 byla provedena podobná studie na území USA  - marně, vztah opět nebyl prokázán (Shulman).
  • V roce 1998 se zaměřila vědecká analýza na 3706 porodů, ani zde nebyla prokázána souvislost mezi počtem narozených dětí a úplňkem měsíce (ScienceDirect).
  • V letech 1997 – 2001 byla provedena studie, která zahrnovala 564 039 porodů za období 62 měsíčních cyklů, ani tato práce nepřinesla statistický důkaz o tom, že úplněk zvyšuje počet narozených dětí (PubMed).
  • V roce 2006 byla publikovaná zpráva z Austrálie, ani zde nebyl vztah úplňku a navýšení porodů potvrzen (Gans).

 

 

Diskuze ke článku
Vložit nový příspěvek