_Nástřih hráze může zabránit vážným komplikacím

Nástřih hráze může zabránit vážným komplikacím
Datum publikace: 12.03.2012

Nástřih hráze je stále velmi častým tématem diskusí laické i odborné veřejnosti. Má se provést nejpozději v momentě, kdy se porodník obává nekontrolovaného protržení hráze. Tato situace se nedá dopředu nijak odhadnout, vyšší riziko je u prvorodiček s větším plodem. Preventivní nástřih hráze je součástí porodnických operací.  Odhad situace, kdy je nástřih opravdu nezbytný, vyžaduje vedle teoretických vědomostí i dostatek zkušeností. Proto bylo a je rozhodování o provedení této porodnické operace velmi individuální. Porodníci upozorňují na to, že správně provedený nástřih v indikovaných případech má své opodstatnění a může ženu ochránit před komplikacemi souvisejícími s protržením hráze a poraněním svěrače a konečníku.

Nástřihem hráze (epiziotomie) a jeho vlivem na poporodní rekonvalescenci ženy se zabývala nově publikovaná studie provedená lékaři ve Fakultní nemocnici v severním Norsku, Troms? a Nordland nemocnici, Bodo, Norsko, jejíž závěr zveřejnil server onlinelibrary.wiley.com.

Důležité je správné střižení

Vědci se při své práci zaměřili na porovnání délky, hloubky a vedením nástřihu během vaginálního porodu u sedmdesáti čtyř žen a souvislostí jeho provedení s rizikem vzniku spontánního protržení hráze a následným poraněním konečníku.
Studie ukázala, že správně provedený nástřih je dobrým preventivním řešením vzniku vážných poranění ženy. Riziko vzniku poranění vyjádřili následovně: každých 5,5 mm hloubky nástřihu snižuje riziko vzniku spontánního protržení hráze o 70 procent a jeho každé prodloužení o 5,5 mm snížilo riziko o 75 procent, přičemž je důležité i umístění nástřihu a úhel, pod kterým je proveden.

Závěr studie

Získaná data ukázala, že nástřih umístěný více než 9 mm od středové osy vagíny, s hloubkou větší než 16 mm a délkou 17 mm, provedený pod úhlem 30-60 stupňů významně snižuje riziko vzniku vážných poranění hráze, tj. svěrače a konečníku.

Co způsobí protržení hráze

Pokud dojde během porodu k samovolnému protržení hráze, je žena vystavena možným zdravotním komplikacím. Spontánně roztržená tkáň znamená vznik větší a hůře vypadající jizvy. To je dáno tím, že rána vzniklá během nastřižení má rovné okraje, které k sobě během následného šití lépe přilnou. Zatímco, při spontánním protržení hráze vzniká poranění s nekontrolovatelným rozsahem, poraněná tkáň má okraje nerovné, nepravidelné, následné šití je problematičtější a vzniklá jizva má větší rozsah a horší vzhled.
Velmi vážnou komplikací je protržení svěrače a konečníku, které může skončit trvalým mimovolným únikem stolice ženy.

Kdy je nutný

Nástřih hráze je preventivní ochranou před jejím spontánním protržením během vaginálního porodu.
K protržení hráze může dojít v okamžiku, kdy hlavička procházející rodidly kvůli své velikosti vyvíjí příliš velký tlak a nápor na tkáně genitálií matky. Přestože jsou tkáně genitálií velmi elastické, může se stát, že tento nápor nevydrží a nekontrolovatelně prasknou.
Lékař okamžik, kdy prasknutí hrozí, pozná podle vysokého pnutí tkáně v oblasti hráze (místo mezi vagínou a konečníkem) a jejím nápadným zbělením.
Pokud se vyskytnou známky hrozícího protržení, je prevencí vzniku poranění právě nástřih, který zvětší vaginální otvor, hlavička získá místo pro volnější průchod a tlak na tkáň hráze povolí, tím je zabráněno jejímu protržení.

 

 

Diskuze ke článku
Nástřih hráze Vloženo: 30.09.2014
Diskuzní fórum není určeno pro reklamní sdělení.
Pokud máte zájem o reklamu na těchto stránkách, prosím kontaktuje nás.

Vložit nový příspěvek