MUDr. Antonín Šípek jr.

MUDr. Antonín Šípek jr.
působí na Ústavu biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN v Praze. Zabývá se především vrozenými vývojovými vadami a jejich epidemiologií a dále pak různými odchylkami lidských chromozomů. Již několik let se podílí na popularizaci genetických témat na českém internetu. Více o něm naleznete na jeho stránkách www.genetika-biologie.cz

CT přístroj Vloženo: 27.07.2014
Vážená paní doktorko, prosím o radu, zda může CT přístroj v sousední místnosti (pracuji jako zdravotník) způsobit nějaké poškození plodu? Předem Vám velmi děkuji za odpověď.
Vloženo: 21.08.2017
_ Odpovědět
Dobrý den. V obecné rovině - je to nepravděpodobné, i v běžném životě se setkáváme s přirozenými zdroji ionizačního záření (radon z podloží, kosmické záření), rizika tak nejsou vázána pouze na radiodiagnostická pracoviště. Ionizační záření působí jako teratogen s prahovým účinkem, nízká expozice záření tak obecně nezanechává žádné následky. V konkrétní rovině - z textu dotazu nelze dávku záření upřesnit. Není jasné, v jakém vztahu jsou sousední místnosti, jaký je typ CT přístroje, o jak časté expozici případně hovoříme atd.) V případě zájmu může bližší informace poskytnou Úřad pro jadernou bezpečnost, na základě uvedené obecné informace ale podrobnosti o dávce určitě nelze upřesnit. S pozdravem AŠ
Přidat odpověd: