_Rakovina prsu a léčba laserem ve světě

Rakovina prsu a léčba laserem ve světě
Datum publikace: 08.10.2013

Lékaři stále hledají nové způsoby, jak léčit rakovinu prsu. Poslední naděje se upírají k fotodynamické terapii, tedy k léčbě pomocí červeného světla laseru.

 

Současné lékařská věda nabízí několik metod léčby rakoviny prsu. Ty se liší úspěšností, šetrností k organismu i finanční náročností.
Poslední naděje jsou nyní vkládány do léčby laserem.
Ve světě došlo k několika pokusům aplikace fotodynamické terapie při léčbě rakoviny prsu u žen, a lékaři již prezentují první úspěchy. Podle deníku Daily Mail, je mezi prvními úspěšně vyléčenými pacientkami i Angličanka Fiona Fisher (57), u níž byl nádor diagnostikován v horním kvadrantu levého prsu.
Vzhledem k včasné diagnostice nádoru lékaři Royal Free Hospital v severním Londýně, kde se fotodynamickou terapií zabývají, Fioně nabídli, aby se stala jednou z prvních žen, které podstoupí nový typ léčby. Fiona souhlasila a léčbu podstoupila.
Podle lékařů je léčba laserem velmi šetrná k organismu a náročností je srovnatelná s odebráním vzorku tkáně z nádoru.
Léčba probíhá ve dvou krocích.
Nejprve je do těla pacientky vpravena léčebná látka, která se naváže na nádorové buňky a následně, s odstupem několika dní je na ložisko osvíceno.
Nesporným plusem terapie je její malá časová náročnost – k odstranění nádoru stačí zhruba 15 minut aplikace červeného světla.
Zhoubný nádor prsu zdaleka není prvním typem nádoru, kde se léčba laserem využívá. V moderní onkologii se laser využívá při léčbě rakoviny kůže, plic, močového měchýře a močových cest, mozku, oka apod.
Výhodou fotodynamické terapie je, že s její pomocí lze zacílit a zničit pouze nádorové buňky, buňky okolní zdravé tkáně zůstávají nepoškozeny.
Zda se fotodynamická léčba rakoviny prsu opravdu uplatní v klinické praxi, zůstává zatím otázkou. 

 

Současná medicína nabízí k léčbě zhoubného nádoru prsu tyto druhy terapie:

  • Chemoterapie – podávání cytostatik, tedy léků ničících rychle se dělící nádorové buňky.
  • Chirurgická léčba – odejmutí části, či celého prsu.
  • Hormonální léčba – je využívána u typu nádorů, jejichž vznik souvisí s produkcí ženských pohlavních hormonů. Cílem hormonální terapie je zablokování receptorů na povrchu nádorových buněk reagujících na přítomnost ženských pohlavních hormonů, tím dochází k potlačení růstu nádorové tkáně.
  • Radioterapie – zevní ozařování postiženého místa.
  • Brachyterapie – zavedení zářičů přímo k ložisku (vnitřní ozařování).
  • Biologická léčba – podávání protilátek, které se navážou na receptory rakovinných buněk, díky tomu dochází k odumírání nádoru.
Diskuze ke článku
Vložit nový příspěvek