_Mamograf zdraví uškodit nemůže!

Mamograf zdraví uškodit nemůže!
Datum publikace: 31.12.2013

Máte strach z mamografu? Děsí vás radioaktivní záření, které se vám během vyšetřením dostane do těla? Obavy nejsou na místě, ve volné přírodě je toto záření mnohem silnější.

 

Ultrazvuk nebo vyšetření prsou pohmatem většině žen nevadí, ale jak dojde na mamograf, zmocní se mnohých obavy z množství použitého záření...

Není záření jako záření

Záření lze rozdělit na ionizující (např. alfa, beta, gama záření) a neionizující (patří sem UV a infračervené záření nebo viditelné světlo).
U ionizujícího záření vznikají při průchodu hmotou ionty (elektricky nabité částice). Mezi neionizující záření lze zařadit elektromagnetická záření o vyšší vlnové délce, než má ultrafialové světlo. Tento druh záření vychází třeba z mobilních telefonů či mikrovlnných trub a setkáme se s ním také při vyšetření magnetickou rezonancí. Oba druhy záření, ionizující i neionizující, se však volně nalézají v přírodě i ve vesmíru a lidské tělo je jim běžně vystaveno po celou délku života.

Rentgenové paprsky

Diagnostika pomocí rentgenových paprsků se v lékařství využívá už přes sto let. Rentgenové paprsky patří mezi ionizující záření a v přírodě se nám rentgenového záření dostává z kosmu. „V medicíně závisí velikost dávky záření na velikosti snímané plochy,“ vysvětluje odbornice na radiofarmaka Mgr. Jana Rozenová z ÚJV Řež, a. s.
Zatímco zubařský rentgen nás ozáří pouze 0,01 milisieverty (mSv) a přibližně stejnou dávku záření bychom dostali během 1,5 dne v přírodě, rentgenové vyšetření bederní páteře má intenzitu 1,3 mSv.
Všechny tyto dávky ozáření jsou však velmi nízké a prakticky neškodné. Přírodní ozáření člověka žijícího v ČR je v průměru 3,2 mSv za rok.

Mamografické vyšetření

Screeningová diagnostika je v dnešní době už samozřejmostí a některá z těchto vyšetření jsou již součástí pravidelných preventivních prohlídek. „Jedno mamografické vyšetření vyprodukuje dávku 0,1 mSv, takže by ženy tuto diagnostiku rozhodně neměly vynechávat kvůli obavám z přílišného zatížení ionizujícím zářením. Dávka přijatá během vyšetření je velmi nízká a organismus nijak výrazně nezatíží," vysvětluje magistra Rozenová.
Naopak, podceňováním této prevence se vystavujete riziku neodhalení nádorů prsu včas.
Není totiž záření jako záření a to, které pochází z lékařských vyšetření, nám může zachránit život.

 

 

Diskuze ke článku
Vložit nový příspěvek