_Mamograf zdraví uškodit nemůže!

Máte strach z mamografu? Děsí vás radioaktivní záření, které se vám během vyšetřením dostane do těla? Obavy nejsou na místě, ve volné přírodě je toto záření mnohem silnější.

Datum publikace: 31.12.2013
Mamograf zdraví uškodit nemůže!

 

Ultrazvuk nebo vyšetření prsou pohmatem většině žen nevadí, ale jak dojde na mamograf, zmocní se mnohých obavy z množství použitého záření...

Není záření jako záření

Záření lze rozdělit na ionizující (např. alfa, beta, gama záření) a neionizující (patří sem UV a infračervené záření nebo viditelné světlo).
U ionizujícího záření vznikají při průchodu hmotou ionty (elektricky nabité částice). Mezi neionizující záření lze zařadit elektromagnetická záření o vyšší vlnové délce, než má ultrafialové světlo. Tento druh záření vychází třeba z mobilních telefonů či mikrovlnných trub a setkáme se s ním také při vyšetření magnetickou rezonancí. Oba druhy záření, ionizující i neionizující, se však volně nalézají v přírodě i ve vesmíru a lidské tělo je jim běžně vystaveno po celou délku života.

Rentgenové paprsky

Diagnostika pomocí rentgenových paprsků se v lékařství využívá už přes sto let. Rentgenové paprsky patří mezi ionizující záření a v přírodě se nám rentgenového záření dostává z kosmu. „V medicíně závisí velikost dávky záření na velikosti snímané plochy,“ vysvětluje odbornice na radiofarmaka Mgr. Jana Rozenová z ÚJV Řež, a. s.
Zatímco zubařský rentgen nás ozáří pouze 0,01 milisieverty (mSv) a přibližně stejnou dávku záření bychom dostali během 1,5 dne v přírodě, rentgenové vyšetření bederní páteře má intenzitu 1,3 mSv.
Všechny tyto dávky ozáření jsou však velmi nízké a prakticky neškodné. Přírodní ozáření člověka žijícího v ČR je v průměru 3,2 mSv za rok.

Mamografické vyšetření

Screeningová diagnostika je v dnešní době už samozřejmostí a některá z těchto vyšetření jsou již součástí pravidelných preventivních prohlídek. „Jedno mamografické vyšetření vyprodukuje dávku 0,1 mSv, takže by ženy tuto diagnostiku rozhodně neměly vynechávat kvůli obavám z přílišného zatížení ionizujícím zářením. Dávka přijatá během vyšetření je velmi nízká a organismus nijak výrazně nezatíží," vysvětluje magistra Rozenová.
Naopak, podceňováním této prevence se vystavujete riziku neodhalení nádorů prsu včas.
Není totiž záření jako záření a to, které pochází z lékařských vyšetření, nám může zachránit život.

 

 

Diskuze ke článku
Vložit nový příspěvek