_Rakovina varlat, neplodnost mužů a její řešení

Rakovina varlat, neplodnost mužů a její řešení
Datum publikace: 05.08.2013

Rakovina varlat muže nejčastěji postihuje v období, které je pro ně z pohledu založení rodiny a reprodukce nejvýznamnější. Intenzívní onkologická léčba však u mnoha z nich způsobí neplodnost. Málokdo z nemocných ale ví, že současná medicíny nabízí v těchto případech dobré řešení.

Rakovina varlat je nejčastěji diagnostikována u mužů ve věku 20 – 35 let. Pokud je nemoc včas odhalena, je zahájena onkologická léčba, jejímž cílem je zničení nádoru a nádorových buněk. Bohužel tato léčba u zhruba poloviny vyléčených přináší i nežádoucí efekt v podobě neplodnosti, která je způsobena poškozením buněk velmi citlivých tkání produkujících spermie, intenzívní terapií.

Onkologická léčba rakoviny varlat spočívá:

  • v chirurgickém řešení problému
  • v podání cytotoxických preparátů
  • v radiační léčbě

 „Míra postižení pohlavních buněk po onkologické léčbě závisí na několika faktorech: na způsobu léčby, na její intenzitě a délce. Svou roli samozřejmě sehrává i odolnost organismu, schopnost regenerace a celková kondice,“ popisuje primář Centra asistované reprodukce ISCARE IVF, MUDr. Jaroslav Hulvert.
Míra poškození produkce spermií je velmi individuální a předem reakci na léčbu nikdo nedokáže odhadnout. „U části mužů během léčby k žádnému poškození nedojde a jejich plodnost je plně zachována. U další skupiny vyléčených dojde k regeneraci tkání a obnově produkce spermií během několika měsíců až roku po ukončení léčby. Bohužel u poloviny vyléčených mužů dochází k trvalému poškození a vzniku neplodnosti,“ popisuje primář Hulvert.
Řešení tohoto problému je přitom velmi jednoduché - včasné odebrání a zamrazení spermií.
„Pokud je muži diagnostikována rakovina varlat, je možné ještě před zahájením léčby odebrat živé, nepoškozené spermie, které se nechají zamrazit. Následně pak muž může podstoupit onkologickou léčbu. Pokut ta způsobí neplodnost, má muž k dispozici vlastní zamražené spermie, “ dodává primář Hulvert.
Odebrání spermií lze provést v centru asistované reprodukce, v případě dodržení doporučených zásad a možnosti včasného dopravení do centra i doma.
„Délka doby zmražení spermií není nijak limitovaná, spermie zmražením nijak neztrácejí na kvalitě a lze je k oplodnění vajíčka použít kdykoli.
Praxe bývá taková, že po informovaném souhlasu páru se spermie uchovávají tři roky, bez prodloužení této doby jsou rozmraženy.
U onkologických pacientů je vhodné, aby informovaný souhlas navíc obsahoval dodatek upřesňující, že muž souhlasí i s budoucím využitím svých spermii za účelem oplozeni vajíček své partnerky, i v případě jeho úmrtí, “ dodává primář Jaroslav Hulvert. 

Onkologická léčba a reprodukce u žen

Současná medicína se zabývá nejen problémem reprodukce po prodělané onkologické léčbě u mužů, ale řeší i plodnost i u žen, které podstoupily náročnou onkologickou terapii.
I v těchto případech je řešení neplodnosti v podobě včasného odebrání vajíček, která je možné následně oplodnit pomocí metod IVF. 

Nádory varlat

Varlata postihují nádory zhoubné, i nezhoubné.
Příčina rozvoje rakovinného onemocnění není přezně známá, vznik onemocnění se však dává do souvislosti s hormonálními změnami, zejména vlivem nadměrného působení androgenů. Častěji jsou postiženi chlapci a muži, u kterých nedošlo ke spontánnímu sestupu varlat, a muži dlouhodobě a opakovaně vystaveni chemických vlivům.
Rakovina varlat je ze strany mužů často dlouho podceňovaná, protože u většiny z nich není začátek choroby spojen s žádnými problémy, z toho důvodu i většina z nich odkládá návštěvu lékaře.

Nejčastějšími příznaky jsou:

  • tuhá, pevná nerovnost ulpívající na varleti
  • bolest varlete
  • krev v ejakulátu
  • tvorba tekutiny v okolí varlete.
 

Petr Koukal a rakovina varlat

Petr Koukal se před třemi lety na vlastní kůži setkal s diagnózou rakovina varlat. Přestože v jeho případě byla i po onkologické léčbě nenarušena schopnost splodit vlastní potomky, rozhodl se ve veřejné kampani poukázat na tento vážný zdravotní problém a nafotil k danému tématu sérii fotografií.
Diskuze ke článku
Vložit nový příspěvek