_Léčba rakoviny prsu v těhotenství je možná

Léčba rakoviny prsu v těhotenství je možná
Datum publikace: 24.09.2013

Rakovina prsu se nevyhýbá ani mladým ženám. Čísla ukazují, že zhruba ve dvaceti případech ročně se objeví i u těhotných žen. Jaká je šance na léčbu v této situaci?

 

Léčba karcinomu prsu v těhotenství se vždy odvíjí od stupně pokročilosti gravidity.
V některých případech je možné, že lékař navrhne odložení léčby s tím, že terapie bude zahájena až po porodu. Toto rozhodnutí by však mělo být uvážené, a mělo by vycházet z rozhodnutí lékaře, který bere zřetel na stav matky i plodu. „Denní odklad léčby znamená 0,05 procentní riziko postižení přilehlých lymfatických uzlin, při tříměsíčním odkladu toto riziko stoupá na 5,12 procent.
Ženy by měly vědět i to, že diagnostika nádoru prsu v těhotenství neznamená ani nutnost ukončení těhotenství,“ popisuje docentka MUDr. Petra Tesařová, CSc. zástupkyně přednosty Onkologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice.

Jak je možné léčit rakovinu prsu v těhotenství

Možnosti léčby jsou tyto:

  • chirurgická léčba
  • podávání některých druhů chemoterapie
  • zcela výjimečně intraoperativní radioterapie (zdroj záření se zavádí přímo do nádorového ložiska či do jeho blízkosti

 

metody, které v těhotenství nelze použít:

  • hormonální léčba (antiestrogenní terapie)
  • zevní ozařování
  • biologická léčba
  • některé typy chemoterapie 

Chirurgická léčba

V minulosti bylo jediným řešením chirurgické léčby odstranění celého prsu. Současná medicína nabízí odstranění pouze poškozené části prsu.
„K výkonu se nejčastěji přistupuje po ukončení 16. – 18. týdne gravidity, kdy klesá riziko ztráty těhotenství.
Pokud to situace umožnuje, je možné počkat na ukončení 34. týdne gravidity a těhotenství ze zdravotních důvodů v tomto termínu předčasně ukončit. V tomto stupni těhotenství je dítě dostatečně vyzrálé k tomu, aby bez větších potíží zvládlo příchod na svět a pobyt v inkubátoru,“ popisuje lékařka.
Pokud vyšetření prokáže nutnost odebrání sentinelové (první spádové) lymfatické uzliny, je odstraněna v rámci jedné operace i ona.
Dojde-li o odebrání prsu a žena si přeje kojit, je možné, aby dítě kojila na zdravém prsu. 

Chemoterapie

Chemoterapii je možné aplikovat od druhého trimestru. Vždy jde o typ léčby, který je volen s ohledem na bezpečnost plodu.
„Použití chemoterapie v počátcích těhotenství by bylo rizikové. Vždy se proto čeká na dobu po ukončeném 16. týdnu těhotenství, kdy ustává rychlá růstová fáze plodu a klesá riziko nebezpečí nechtěné ztráty těhotenství. Pokud je nádor pokročilý, nebo metastazuje, je zavedení chemoterapeutické léčby v době gravidity nezbytné.,“ popisuje docentka Tesařová.
Pokud je chemoterapie nasazena po porodu, případně do tohoto období zasahuje probíhající léčba, doporučuje se ženám, aby nezahajovaly kojení. 

Radiodiagnostika

Stále platí, že v době jiného stavu je vhodné se vyvarovat RTG záření.
„Pokud je třeba RTG vyšetření prsu v době gravidity, je vhodné přistoupit k opatřením, která zabrání ozáření malé pánve. Pak je vyšetření bezpečné. Vyžaduje-li stav nádoru radioterapii, je řešením zavedení lokálního zářiče,“ popisuje lékařka. 

Je možné otěhotnět po rakovině prsu?
Studie ukazují, že prodělaná rakovina prsu a následná léčba nejsou překážou pro další těhotenství. Ukazuje se i to, že těhotenství po prodělané léčbě nikterak nezhoršuje prognózu onemocnění. 

Rakovina prsu v souvislosti s těhotenstvím

Pokud se mluví o rakovině prsu a těhotenství, je dobré vědět, že tento slovní termín zahrnuje období delší, než jen deset lunárních měsíců, po které gravidita probíhá.
„Pokud dojde k diagnostice rakoviny prsu v době jiného stavu, nemusí to nutně znamenat, že nádor vznikl v tomto období. V některých případech může jít o nádor, který vznikl již před otěhotněním a v době jiného stavu pouze došlo k jeho diagnostice.
Zároveň platí i to, že nádor diagnostikovaný zhruba rok po porodu může souviset s proběhlým těhotenstvím a následnou laktací,“ upřesňuje docentka MUDr. Petra Tesařová.

Diskuze ke článku
Vložit nový příspěvek