_Léčba rakoviny laserem je možná i v Česku

Léčba rakoviny laserem je možná i v Česku
Datum publikace: 27.11.2013

Média před časem přinesla zprávu o tom, že britští lékaři z Royal Free Hospital úspěšně provedli léčbu rakoviny prsu laserem u Fiony Fisher (57). Podle zprávy byla Fiona jednou z několika pacientek, u kterých se léčba zdařila.ABCtěhotenství.cz se zeptalo předsedy Společnosti estetické a laserové medicíny České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně doc. MUDr. Romana Šmuclera, CSc., jak tento typ léčby funguje a zda je metoda dostupná i v Česku.

 

Jaký způsob léčby rakoviny prsu britští lékaři u Fiony Fisher použili?

Jde o fotodynamickou terapii, jejímž základem je dodání speciální látky-fotosenzitizéru, do lidského těla.
Vlastností fotosenzitizéru je, že se dokáže navázat na buňky lidských tkání s tím, že ve vyšších koncentracích ji vychytávají buňky v místě intenzívního zánětu ale také právě buňky nádorové. S odstupem několika hodin až dní po aplikaci fotosenzitizéru, záleží na typu použité látky, se místo osvítí laserovým světlem s přesnou vlnovou délkou. Obvykle se využívají dvě.
První vyvolá fluorescenci, díky čemuž se přesně zobrazí rozsah onemocnění. Poté je možné pokračovat jakýmkoli jiným typem léčby - třeba klasickou operací.
Druhé osvícení následně způsobí uvnitř buněk chemickou reakci, při které vzniká zpravidla reaktivní a velmi toxická forma kyslíku, jež usmrtí dotyčnou nádorovou buňku.
Následně, po zničení buňky, je kyslík pro buňky okolních zdravých tkání neškodný.
Nejlépe se světlem ošetřují povrchové, snadno přístupné tkáně- tedy kůže ale také sliznice dutiny ústní.
Při použití světlovodu, který pomocí vláken a pod ultrazvukovou či CT kontrolou, lze světlo zavést do hlubších vrstev tkání, je tak možné laserem aktivovat látku vlastně kdekoli – například v hlubokých prsních tkáních, či v mozku.
Výhodou fotodynamické terapie je, že vyvolává i celkovou protinádorovou imunitu, která působí i na neozářená ložiska nádoru - metastázy.

Jaká je úspěšnost fotodynamické terapie?

Velmi záleží na typu a stádiu nádoru, konečně jako u všech typů léčby.
Fotodynamická terapie ne vždy odstraní všechny buňky, ale dá se snadno opakovat a je velmi šetrná. Proto se dnes používá jako hlavní metoda třeba u nejrozšířenějšího zhoubného nádoru kůže, u kterého je téměř nulové riziko vzniku metastáz, u povrchového basocelulárního karcinomu. Pakliže dojde u nádoru k recidivě, což se stává asi v pěti procentech případů, nic se neděje. Léčbu je možné zopakovat, důležité je co nejméně poškodit pacienta.
U počátečních forem již velmi nebezpečných spinocelulárních karcinomů je efekt fotodynamicné terapie srovnatelný s výsledky chirurgické léčby- úspěšnost léčby je kolem 92-98 procent.
Jsou ale nádory, které jsou pro tuto léčbu zcela nevhodné. Tím je například melanom, který rychle zakládá metastázy a je tak nutné použít léčbu s rychlejším dosažením léčebného efektu. Nevhodná je fotodynamická terapie i u nádorů, kde je možné klasickou chirurgickou léčbou lépe uzavřít defekt vzniklý po odstranění nádoru. 

Kde všude se v rámci onkologické léčby již užívají?

Obecně se dá říci, že se lasery dají použít u mnoha typů nádorových onemocnění, v mnoha oblastech medicíny.
V onkologické léčbě je možné využívat více typů laserů, často s velmi odlišnými vlastnostmi a je potřeba vždy velmi vážit, který typ je možné v tom daném případě u pacienta použít.
Kromě fotodynamické terapie laser funguje jako skalpel, ale jeho výhoda je v těchto případech jen u velmi malých nádorů.
Zajímavou metodou je i laserová intersticiální hypertermie. Při této technice se laser zasune do nádoru a ten se teplem doslova „uvaří“.  Celý výkon je prováděn pod ultrazvukovou, CT či NMR kontrolou. 

Kolik stojí léčba laserem a z čeho se cena skládá?

Fotodynamická terapie je v řadě případů nesmírně levná, neboť je v principu jednoduší, než klasické operace. Jenže schvalovací procesy používaných účinných látek jsou natolik nákladné, že třeba látka pro zhoubný nádor kůže stojí asi 6000 Kč na jednu léčbu, látka vpravovaná do žíly na léčbu například nádorů hlavy a krku 120 000 Kč. I to ale představuje relativně lacinou léčbu.
Léčba byla, nyní však bohužel už není, hrazena zdravotními pojišťovnami, ale to se snad změní. Výpadek v úhradě byl patrně dán uzavřením jediného schváleného střediska pro aplikaci, nyní se ale otevřou nová.

Jak složitá je cesta českých pacientů k tomuto typu léčby?

Léčba třeba nádorů kůže je běžná- estetika stojí řadě pacientů i za přímou úhradu, u rozsáhlejších nádorů ji platí zdravotní pojišťovny a nabízejí ji i krajské a fakultní nemocnice. V plném rozsahu (tedy včetně léčby celkové-nitrožilní) fotodynamickou terapii nabízí třeba Klinika a institut estetické medicíny Asklepion a Institut onkologie a rehabilitace na Pleši. V dohledné době bude léčba dostupná pravděpodobně i ve FN Plzeň.

 

 

 

Diskuze ke článku
Vložit nový příspěvek