_Češi mají velmi zkreslené představy o plodnosti

Češi mají velmi zkreslené představy o plodnosti
Datum publikace: 02.01.2014

Během měsíců září a října 2013 provedla Klinika asistované reprodukce IVF CUBE ve spolupráci s portálem Lekari – online.cz průzkum na vzorku 512 respondentů, jehož cílem bylo zmapovat znalosti Čechů o plodnosti. Jak výsledky ukázaly, představy a reality se velmi liší.

 

Jak respondenti odpovídali?

  • Šance na spontánní otěhotnění žen do 35 let odhadli respondenti o 50 procent vyšší, než odpovídá lékařským statistikám (60 % vs. 41 %), s přibývajícím věkem potenciální rodičky se přesnost odhadů zvyšovala.
  • U nejstarší věkové kategorie 48 – 52 let stanovili dotazovaní téměř osmnáctiprocentní šanci na spontánní graviditu. Přitom pravdou je, že reálná naděje téměř neexistuje – jedná se pouze o sporadická otěhotnění u jednotlivců a po padesátých narozeninách klesá pravděpodobnost spontánního početí u ženy prakticky k nule. 
  • Ještě optimističtější byli Češi v případě odhadu úspěšnosti umělého oplodnění, kde dali padesátnicím hned 21 % naděje. Ve skutečnosti objektivní statistiky bohužel žádnou šanci na graviditu nedávají. V těchto případech je téměř jedinou šancí na otěhotnění použití darovaných vajíček od mladé dárkyně.
  • Polovina respondentů považuje vědecký pokrok za nejvýznamnější faktor, který rozhoduje o graviditě žen ve věku 40 – 60 let.
  • 13 % dotazovaných přikládá šanci na otěhotnění zejména zdravému životnímu stylu, který je významným faktorem prodloužení průměrné délky života. Bohužel co se plodnosti týká, nemá na biologické hodiny ženy žádný vliv.

 

Názory respondentů na šance na spontánní graviditu dle věku ženy 

Věková skupina

Odhad respondentů

(%)

Medicínská data

(%)

20 – 25

81,3

55

26 – 30

72,9

40 – 50

31 – 35

59,8

35 – 48

36 – 40

44,7

28 – 43

41 – 45

29,6

2 – 20

46 – 50

17,7

0 - 5

 Názory respondentů na úspěšnost IVF dle věku ženy 

Věková skupina

Odhad respondentů

(%)

Medicínská data

(%)

20 – 35

76,7

60 – 85

36 – 39

59,6

30 – 78

40 – 43

43,8

20 - 21

44 – 47

31,7

1,6 – 5,6

48 – 52

21,4

0

53 - 58

13,3

0

Názory respondentů na rozhodující faktor pro otěhotnění žen ve věku 40 – 60 let 

faktor

Odhad respondentů

(%)

Darovaná nebo zamražená vajíčka

16,9

Technicko-medicínský pokrok (zejména IVF)

41,8

Lepší sledování a hormonální podpora v graviditě

4,5

Prodloužení plodnosti díky technologii (vliv na ovulaci, menopauzu)

14,7

Prodloužení plodnosti vlivem zdravého životního stylu

13,6

Nevím

8,5

 

Zdroj údajů: Klinika asistované reprodukce IVF CUBE

Diskuze ke článku
Vložit nový příspěvek