_Nebojte se v rámci léčby neplodnosti přijmout darovanou spermii. Dárci procházejí přísným výběrem

Nebojte se v rámci léčby neplodnosti přijmout darovanou spermii. Dárci procházejí přísným výběrem
Datum publikace: 05.10.2015

Dárcovství spermií vyžaduje určitá pravidla, která jsou stanovená zákonem, některé podmínky navíc si může stanovit i centrum, kde k darování dochází. Mezi základní předpoklad dárce spermií patří, že je plnoletý, že daruje zcela anonymně a že je zcela zdráv. K předpokladům patří i to, že je nekuřák a má minimálně středoškolské vzdělání.

„Zákonem je daná horní i dolní věková hranice dárce, podmínkou je taktéž dobrý zdravotní stav a to fyzický i psychický,“ říká MUDr. Kateřina Veselá,Ph.D., ředitelka Sanatoria Repromeda.

Předpoklady k dárcovství spermií

  • věk od 18 do 35 let
  • dobrý zdravotní stav
  • absence dědičných a psychiatrických onemocnění v rodině
  • bez anamnézy neplodnosti
  • bez anamnézy drogové závislosti
  • nekuřák
  • minimálně středoškolské vzdělání zakončené maturitní zkouškou

Při použití darovaných spermií je brán ohled na vzdělání a společné fyzické znaky dárce a příjemců tak, aby dítě počaté pomocí darované spermie vykazovalo se svými rodiči vizuální podobnost a obdobné zájmy a nadání.

U mužů je proces dárcovství jednodušší, než je tomu u žen, a to zejména proto, že muži před darováním nepotřebují žádnou hormonální stimulaci. Snadnější je i skladování mužských pohlavních buněk. „Vzhledem k tomu, že spermie jdou velmi dobře zamrazit, tak není nutné s darováním čekat až do doby, kdy se objeví vhodný neplodný pár. Muž může spermie darovat kdykoli, následně dojde k jejich zamražení a uchování na potřebnou dobu. V případě potřeby jsou spermie jen rozmraženy a použity k oplodnění,“ dodává MUDr. Kateřina Veselá.

Zdroj: SANATORIUM Repromeda

Diskuze ke článku
Vložit nový příspěvek