_Jak se darují vajíčka a spermie

Jak se darují vajíčka a spermie
Datum publikace: 26.11.2013

Dárcovství zárodečných buněk, tedy spermií a vajíček (oocytů) stále prochází vývojem. Ten v sobě odráží jak výrazné pokroky v léčbě neplodnosti za posledních 30 let, tak i celkový vývoj společnosti.

 

Obecně lze říci, že se darovaná vajíčka a spermie využívají v případech, kdy jedinec své vlastní zárodečné buňky nemá, nebo jsou natolik abnormální, že neumožňují vznik a optimální vývoj embrya.

O spermie zájem příliš není, o vajíčka stoupá

„Dárcovstvím spermií, či vajíček lze předejít přenosu některých geneticky vázaných vad u jednoho z budoucích rodičů. Takže i v těchto případech jich je využíváno,“ popisuje primář MUDr. Jaroslav Hulvert z centra asistované reprodukce Klinického centra ISCARE a pokračuje „Je zajímavé, že i přes spíše zhoršující se hodnoty spermiogramu v populaci dnešních mladých mužů, potřeba dárců spermií oproti minulosti výrazně klesla.“
Důvodem snížené „poptávky“ po darovaných spermiích je laboratorní metoda ICSI (intracytoplasmatic sperm injection), která umožňuje aplikovat spermii přímo do vajíčka. „Moderní technologie umožňují mít vlastní dítě i mužům, u kterých nebyly v ejakulátu nalezeny spermie. Tito muži mají reálnou šanci zisku spermií operační cestou z varlat či nadvarlat. S lehkou nadsázkou lze říci, že pokud má v současné době muž alespoň několik málo spermií, přičemž ejakulát zdravého muže běžně obsahuje průměrně 100-200mil.spermií, má reálnou šanci na vlastního potomka,“ upřesňuje primář Hulvert.
Opačný trend je v případě darovaných vajíček. Vzhledem k tomu, že ženy odkládají mateřství do stále pokročilejšího věku, kdy již mají potíže s ovulací, případně jejich vajíčka nejsou už dost kvalitní, dochází každoročně ke zvýšení počtu cyklů mimotělního oplozeni s dárcovskými oocyty.

Kdo může darovat vajíčka a spermie

Velké otazníky čas od času vyvolávají debaty o tom, kdo může a kdo nemůže darovat vajíčka, či spermie. Co tedy darování zárodečných buněk obnáší?
„Dárci zárodečných buněk musejí splňovat přísná zdravotní kritéria zahrnující genetické vyšetření, podrobná krevní vyšetření včetně vyšetření na detekci pohlavně přenosných onemocnění, pohovor s genetikem a vyšetření specialistou v oblasti asistované reprodukce. Věková hranice dárců je u žen stanovena na 35 let, u mužů na 40 let.
V současné době je v České republice, podobně jako například v Dánsku, Francii a Španělsku, dárcovství vajíček a spermii anonymní. Obe dvě strany, tedy jak budoucí rodiče, tak dárci, do tohoto procesu vstupuji za podmínek a se souhlasem oboustranné anonymity,“ popisuje lékař.

Barva vlasů, očí a výška

Při použití dárcovských spermií a vajíček je součástí procesu evidence základních fyziologických znaků dárce. Toho lze při výběru vhodného dárce pro neplodné léčící se páry využít.
„V praxi to znamená, že u neplodných párů, kde z nějakých důvodů není možno použít jejich zárodečné buňky, lze v akreditovaných centrech asistované reprodukce vybrat, dle určitých požadavků pro pár optimálního dárce. Nejčastějšími požadavky na dárce ze strany neplodného páru jsou stupeň vzdělaní, identická krevní skupina s jedním z nastávajících rodičů a pokud možno podobný vzhled dárce a budoucích rodičů – tedy barva očí, vlasů, výška a váha,“ upřesňuje primář Jaroslav Hulvert.

Darování vajíček a spermií je bezplatné

Darování zárodečných buněk je ze zákona bezplatné, dárci nebo dárkyni náleží pouze finanční kompenzace za náklady, které jim vznikly v souvislosti s dárcovstvím.
Veškeré potřebné informace ohledně dárce zaručuje ustanovení paragrafu 10 odst.2 zákona c.373/2011 sb. O zdravotních službách.
V České republice je bezplatné a anonymní dárcovství všeobecně akceptováno a v současné době  tímto způsobem přicházejí  každoročně na svět stovky dětí.

Diskuze ke článku
Vložit nový příspěvek