_Co přinesla novelizace zákona o zdravotních službách do léčby neplodnosti pomocí metod IVF?

Co přinesla novelizace zákona o zdravotních službách do léčby neplodnosti pomocí metod IVF?
Datum publikace: 25.11.2012

V dubnu letošního roku vešla v platnost novelizace zákona týkající se změn v poskytování zdravotních služeb. Ta s sebou přinesla i změny v proplácení léčby neplodnosti pomocí metod asistované reprodukce. Co se změnilo? A zasáhly změny nějak ženy podstupující, či plánující tuto léčbu?

Zásadní změnou bylo zavedení čtyř hrazených stimulovaných IVF cyklů namísto dosavadních tří, při podmínce, že čtvrtý cyklus bude ženě poplacen pouze tehdy, dojde-li během prvního a druhého cyklu k single-embryo-transferu – tedy přenosu pouze jednoho embrya. A to byla skutečnost, které se část žen začala obávat.
Jak se ukázalo, jejich obavy nebyly namístě.

Proč je lepší pouze transfer jednoho embrya

Přestože se mnoho žen domnívá, že ideálním stavem je přenos dvou embryí namísto jednoho, nemusí tomu tak vždy být. Dvě embrya sice skutečně mohou mírně zvyšovat šanci na otěhotnění, ovšem, jsou zároveň i tím, co výrazně zvyšuje riziko těhotenských a porodních komplikací. „Dvojčetné těhotenství je osm až desetkrát rizikovější, než je těhotenství jednočetné. Tato rizika se týkají průběhu gravidity, vzniku předčasného porodu a v neposlední řadě i zdravotního stavu předčasně narozených dětí, který mnohdy vyžaduje intenzívní a dlouhodobou neonatologickou péči a často i další návaznou speciální péči,“ vysvětluje MUDr. Jaroslav Hulvert, primář kliniky asistované reprodukce klinického centra ISCARE.
Pokud se přistoupí pouze k přenosu jednoho embrya, tato rizika se významně snižují.

Single-embryo-tranfer nesnižuje možnost otěhotnění

Předpokladem úspěchu při single-embryo-transferu je kromě zkušeností lékaře i kvalitní laboratoř, ve které dochází ke kultivaci embryí. „Pokud se přistupuje k přenosu pouze jednoho embrya, je nutné vyselektovat embrya tak, aby mohlo být vybráno skutečně jen to nejlepší. K tomu slouží několik metod,“ popisuje primář Hulvert.
První z nich je prodloužení kultivace, které umožňuje sledovat embrya umístěná v kultivačním mediu až 120 hodin.
Druhou možností je monitoring embryí za pomoci kamery umístěné v inkubátoru. U takto monitorovaných embryí je možné po celou dobu sledovat způsob a dynamiku dělení, která je z pohledu selekce kvalitního embrya velmi důležitá.
Třetí možností je kombinace obou technologií, tedy prodloužená kultivace za nepřetržitého monitorování embryí.

Pomohou i zmražená embrya

Dalším krokem, který ženě umožní nesnížit šanci na mateřství za podmínky single-embryo-transferu je kryoembryotransfer, tedy přenos zmraženého embrya.
V rámci jednoho stimulovaného IVF cyklu pojišťovny hradí hormonální stimulaci ženy, odběr vajíček (bez omezení počtu odebraných folikulů) a transfer embrya. Pokud však během odběru vajíček z vaječníků dojde k odebrání více vajíček, ta se podaří oplodnit a prokáže se jejich dobrá životaschopnost, je možné tato vajíčka zamrazit a použít v rámci cyklu později.
Celý proces pak vypadá například takto:
Ženě je po hormonální stimulaci odebráno (například) sedm vajíček, která jsou předána do laboratoře.
V laboratoři se podaří ze sedmi vajíček vykultivovat (například) čtyři životaschopná embrya vhodná k přenosu. Aby byla zachována podmínka jednoho single-embryo-transferu při proplacení čtyři cyklů, je možné však přenést pouze jedno z nich. Ostatní tři zbylá embrya však není nutné ničit, ale je možné je zmrazit a tím uchovat na pozdější dobu.
Pokud po přenosu prvního embrya nedojde k otěhotnění, má žena stále v rámci jednoho pojišťovnou hrazeného cyklu (což je asi 50-70 tisíc korun) možnost přistoupit ke kryoembryotrasferu, ke kterému využije jedno ze tří zmražených embryí.
Pokud se žena rozhodne pro tuto variantu, hradí si sama zmražení i rozmražení embrya (asi 7 tisíc korun), přičemž jde stále o jeden pojišťovnou hrazený cyklus.
Této možnosti (rozmražení zmražených embryí) žena může využít i v případě, že první transfer dopadl dle očekávání a žena otěhotněla. „Pokud dojde k zamražení embryí a žena i po letech chce znovu otěhotnět a chce mít další dítě, je možné stále v jednom hrazeném cyklu provést kryoembryotransfer, při kterém se využije zmražených embryí z původního pojišťovnou hrazeného IVF cyklu. V tomto případě tak odpadá hormonální stimulace ženy a odběr vajíček,“ dodává MUDr. Hulvert.

Transfer více embryí stále možný je

Kromě této možnosti však stále existuje i možnost přenosu dvou embryí v rámci jednoho hrazeného cyklu. V tomto případě jsou ale ženě, stejně tak jak tomu bylo v minulosti, pojišťovnou hrazeny pouze tři stimulované IVF cykly.
„K vícečetnému transferu je možné přistoupit například u ženy, která by vzhledem ke svému věku nestihla využít čtyři hrazené cykly, které pojišťovny nabízejí. (Všechny pojišťovny  - kromě VZP - hradí stimulovaný cyklus ženám ve věku od 22 – 39 let (38 let + 364 dnů), u VZP je horní věková hranice do 40 let (39 let + 364 dnů). V režimu samoplátce cyklů IVF je věková hranice ženy 49 let, resp. 39 let + 364 dnů – pozn. red.)
V takovém případě je vhodnější využít možnosti pouze tří hrazených cyklů s transferem více embryí, nejčastěji dvou, zcela výjimečně tří. Jde-li ovšem o rizikovou pacientku a je u ní přistoupeno k vícečetnému transferu, je nutné ženu seznámit s možnými riziky, která vícečetné těhotenství obnáší,“ popisuje MUDr. Jaroslav Hulvert.

Jeden transfer navíc

Kladem novelizace zákona je, že umožňuje čtyři hrazené cykly i zpětně, tedy i ženám, které splnily podmínku single-embryo-transferu už v období před novelizací zákona před dubnem letošního roku.
I tyto ženy mohou v rámci IVF podstoupit čtyři pojišťovnou hrazené cykly.

27.11.2012

 

 

 

 

 

 

 

Diskuze ke článku
Vložit nový příspěvek