_Preimlantační screening mohou využít všechny páry podstupující IVF

Preimlantační screening mohou využít všechny páry podstupující IVF
Datum publikace: 22.07.2015

Termín prenatální screening asi většina nastávajících maminek zná, co se ale skrývá pod termínem preimlantační screening?

 

Prenatální screening podstupuje většina českých žen v rámci prenatální péče. Jeho smyslem je odhalit u žen z nízkorizikové populace plod postižený Downovým syndromem, Patauovým syndromem, Edwardsovým syndromem či plod s vrozenou vývojovou vadou. Metod prenatálního screeningu je několik. Mezi nejmodernější patří kombinovaný screening (kombinace vyšetření krve matky a UZ vyšetření plodu), který se provádí po 12. týdnu probíhající gravidity.
Páry podstupující IVF mohou využít ještě časnější screeningovou metodu, tzv. preimplantační screening prováděný z odebraných embryonálních buněk, v tomto případě jde o metodu, která pracuje s embryi jen několik dní starými, v době před jejich transferem do dělohy ženy.
„Ženy v rámci léčby neplodnosti podstupují hormonální terapii, jejímž smyslem je stimulace vaječníků. Díky stimulaci je možné odebrat v jednom cyklu z jednoho vaječníku více zralých vajíček najednou. Tato vajíčka jsou následně oplodněna spermiemi. Pokud je ženě odebráno například dvanáct vajíček, je šance na to, že z nich vznikne například sedm embryí. Ta jsou následně podrobena screeningu. Pokud screening ukáže, že z těchto embryí jsou čtyři v pořádku, tak jedno transferujeme a zbylá tři je možné zamrazit a uchovat pro pozdější transfer. Embrya s chromozomální vadou jsou vyřazena,“ popisuje MUDr. Kateřina Veselá, Ph.D., ředitelka Sanatoria Repromeda.

Preimplantační screening – jak probíhá

Preimlantační screening je poměrně nová metoda, díky níž je možné snížit riziko možných komplikací u očekávaného těhotenství a zároveň zvýšit pravděpodobnost vzniku těhotenství po IVF. „Preimplantační screening se provádí z  buněk embrya starého tři až pět dní. Tyto buňky se odebírají z části, ze které později, v době uhnízdění v děloze, vznikají plodové obaly. Odebrání tak embryu nijak neuškodí a neohrozí jeho další vývoj,“ popisuje MUDr. Kateřina Veselá.
Buňky se odebírají tenkou dutou jehlou a následně jsou vyšetřeny. „Při vyšetření se zaměřujeme na chromozomální výbavu plodu, to znamená, že počítáme chromozomy a ověřujeme, zda je všech 23 chromozomů v páru. Pokud zjistíme, že embryo má abnormální chromozomální výbavu, že některé z chromozomů jsou v nadbytku, či nesou jinou patologii, tak toto embryo vyřadíme,“ upřesňuje lékařka.

Pro koho je preimplantační screening vhodný

  • Preimplantační screening je vhodný jako screeningová metoda pro všechny páry podstupující IVF
  • Vhodný je pro ženy, které podstoupily odběr vajíček po třicátém roce věku (vzhledem k věku dochází k výraznému zvýšení rizika Downova syndromu a dalších postižení u potomků)
  • Podstoupit by jej měly i všechny ženy s IVF, které Downův syndrom (případně jiné chromozomální vady) mají v rodinné anamnéze.
  • U žen, které opakovaně potratily

„IVF cykly mohou skončit frustrací a velkým zklamáním poté, co žena po léčbě neplodnosti otěhotní a následně, v již probíhajícím vytouženém těhotenství, je zjištěno, že plod, který nosí, není v pořádku, že je poškozen. Preimplantační screening těmto zklamáním předejde. Transferována jsou pouze embrya, u nichž odpadá riziko chromozomálního poškození. Zbylá zdravá embrya si žena může nechat zamrazit,“ říká lékařka.

Diskuze ke článku
Vložit nový příspěvek