_Preimlantační screening mohou využít všechny páry podstupující IVF

Preimlantační screening mohou využít všechny páry podstupující IVF

Termín prenatální screening asi většina nastávajících maminek zná, co se ale skrývá pod termínem preimlantační screening?

Datum publikace: 22.07.2015

 

Prenatální screening podstupuje většina českých žen v rámci prenatální péče. Jeho smyslem je odhalit u žen z nízkorizikové populace plod postižený Downovým syndromem, Patauovým syndromem, Edwardsovým syndromem či plod s vrozenou vývojovou vadou. Metod prenatálního screeningu je několik. Mezi nejmodernější patří kombinovaný screening (kombinace vyšetření krve matky a UZ vyšetření plodu), který se provádí po 12. týdnu probíhající gravidity.
Páry podstupující IVF mohou využít ještě časnější screeningovou metodu, tzv. preimplantační screening prováděný z odebraných embryonálních buněk, v tomto případě jde o metodu, která pracuje s embryi jen několik dní starými, v době před jejich transferem do dělohy ženy.
„Ženy v rámci léčby neplodnosti podstupují hormonální terapii, jejímž smyslem je stimulace vaječníků. Díky stimulaci je možné odebrat v jednom cyklu z jednoho vaječníku více zralých vajíček najednou. Tato vajíčka jsou následně oplodněna spermiemi. Pokud je ženě odebráno například dvanáct vajíček, je šance na to, že z nich vznikne například sedm embryí. Ta jsou následně podrobena screeningu. Pokud screening ukáže, že z těchto embryí jsou čtyři v pořádku, tak jedno transferujeme a zbylá tři je možné zamrazit a uchovat pro pozdější transfer. Embrya s chromozomální vadou jsou vyřazena,“ popisuje MUDr. Kateřina Veselá, Ph.D., ředitelka Sanatoria Repromeda.

Preimplantační screening – jak probíhá

Preimlantační screening je poměrně nová metoda, díky níž je možné snížit riziko možných komplikací u očekávaného těhotenství a zároveň zvýšit pravděpodobnost vzniku těhotenství po IVF. „Preimplantační screening se provádí z  buněk embrya starého tři až pět dní. Tyto buňky se odebírají z části, ze které později, v době uhnízdění v děloze, vznikají plodové obaly. Odebrání tak embryu nijak neuškodí a neohrozí jeho další vývoj,“ popisuje MUDr. Kateřina Veselá.
Buňky se odebírají tenkou dutou jehlou a následně jsou vyšetřeny. „Při vyšetření se zaměřujeme na chromozomální výbavu plodu, to znamená, že počítáme chromozomy a ověřujeme, zda je všech 23 chromozomů v páru. Pokud zjistíme, že embryo má abnormální chromozomální výbavu, že některé z chromozomů jsou v nadbytku, či nesou jinou patologii, tak toto embryo vyřadíme,“ upřesňuje lékařka.

Pro koho je preimplantační screening vhodný

  • Preimplantační screening je vhodný jako screeningová metoda pro všechny páry podstupující IVF
  • Vhodný je pro ženy, které podstoupily odběr vajíček po třicátém roce věku (vzhledem k věku dochází k výraznému zvýšení rizika Downova syndromu a dalších postižení u potomků)
  • Podstoupit by jej měly i všechny ženy s IVF, které Downův syndrom (případně jiné chromozomální vady) mají v rodinné anamnéze.
  • U žen, které opakovaně potratily

„IVF cykly mohou skončit frustrací a velkým zklamáním poté, co žena po léčbě neplodnosti otěhotní a následně, v již probíhajícím vytouženém těhotenství, je zjištěno, že plod, který nosí, není v pořádku, že je poškozen. Preimplantační screening těmto zklamáním předejde. Transferována jsou pouze embrya, u nichž odpadá riziko chromozomálního poškození. Zbylá zdravá embrya si žena může nechat zamrazit,“ říká lékařka.

Diskuze ke článku
Vložit nový příspěvek