_Dárcovství vajíček má svoje jasná pravidla

Dárcovství vajíček má svoje jasná pravidla
Datum publikace: 24.09.2015

Mnoho párů podstupujících v rámci léčby neplodnosti IVF se neobejde bez darovaných vajíček. Kdo se může stát jejich dárcem?

U dvojic, které se potýkají s neplodností, je problém zhruba v padesáti procentech případů na straně ženy a v padesáti procentech na straně muže. Důvodů, proč dvojice nemůže počít spontánně, je celá řada. „V praxi se stále častěji setkáváme s páry, které k početí potřebují darované pohlavní buňky. U žen bývá problém s nízkým počtem vajíček, případně s jejich kvalitou. Některé ženy se pro neplodnost léčí i proto, že u nich došlo k předčasnému vyhasnutí funkce vaječníků. U mužů jde obvykle o poruchu tvorby spermií, či genetickou zátěž.
Samostatnou skupinou jak ze strany žen, tak ze strany mužů jsou vyléčení onkologičtí pacienti, u nichž došlo během absolvování terapie k poškozen tkání reprodukčních orgánů,“ vysvětluje úvodem MUDr. Kateřina Veselá,Ph.D., ředitelka Sanatoria Repromeda.
Dárcovství pohlavních buněk je v ČR legální a zcela anonymní. „Dárkyně ani příjemkyně o sobě navzájem nevědí. To samé platí i v případě dárcovství spermií,“ říká lékařka a pokračuje „Motivací, které vedou k darování, je víc. U žen je to velmi často potřeba pomoci druhému. Dárci také mohou počítat s finanční kompenzací nákladů spojených s darováním v řádu několika tisíc korun.“

Jak probíhá darování vajíček

Dárcovství vajíček ze zákona vyžaduje splnění několika podmínek.
„Dárkyní může být pouze plnoletá žena ve fertilním věku. Věková hranice je v tomto případě osmnáct až třicet tři let. Základním předpokladem je plodnost, dobrý zdravotní stav a absence psychických a psychiatrických poruch. Kritéria však centra mohou mít různě nastavená a tím pádem i různě přísná,“ uvádí lékařka.

Předpoklady k dárcovství vajíček:

  • věk od 18 do 33 let
  • dobrý zdravotní stav
  • normální Body Mass Index
  • absence dědičných a psychiatrických onemocnění v rodině
  • bez anamnézy neplodnosti
  • bez anamnézy drogové závislosti
  • nekuřačka
  • pravidelný menstruační cyklus
  • ukončené středoškolské vzdělání

 

Pokud se žena rozhodne, že se stane dárkyní, je zařazena do seznamu dárkyň. V okamžiku, kdy přijde žena – příjemkyně, je dárkyně oslovena a je u ní zahájen proces stimulace vaječníků za účelem odebrání vajíček. „Vhodná dárkyně pro pár je vybírána i na základě fyziognomických znaků, zájmů i vzdělání. Vzhledem k tomu, že zmražení a rozmražování vajíček obnáší určitá rizika, je vhodnější odebrání naplánovat až na dobu, kdy bude známá příjemkyně,“ doplňuje lékařka.

Diskuze ke článku
Vložit nový příspěvek