_Zdravotní pojištění u žen na mateřské a rodičovské dovolené

Zdravotní pojištění u žen na mateřské a rodičovské dovolené
Datum publikace: 18.11.2014

Je třeba hlásit zdravotní pojišťovně "přestup" z mateřské na rodičovskou dovolenou?  A kdo je plátcem zdravotního pojištění?

 

Zdravotní pojišťovně je nutné vždy oznámit skutečnosti rozhodné pro vznik a zánik povinnosti státu platit pojistné. Jestliže na mateřskou dovolenou navazuje rodičovská dovolená, platba státu trvá. Nic hlásit není třeba a žena stále patří do stejné kategorie státních pojištěnců, označené na formuláři Přihláška a evidenční list pojištěnce písmenem E.
Nahlásit by ale bylo nutné, když by ženě skončila mateřská dovolená a rodičovskou dovolenou by začal čerpat muž.
Za osoby, které jsou zaměstnané, plní oznamovací povinnost zaměstnavatel (pokud jsou mu dané skutečnosti známy).
Stát je plátcem pojistného prostřednictvím státního rozpočtu mimo jiné za příjemce rodičovského příspěvku podle zákona o státní sociální podpoře, za ženy na mateřské a za osoby (tedy nejen ženy, ale i muže) na rodičovské dovolené a osoby pobírající peněžitou pomoc v mateřství podle předpisů o nemocenském pojištění (viz § 32 a násl. zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění).

Kdo platí zdravotní pojištění

Za osobu, která čerpá rodičovský příspěvek, je plátcem pojistného na zdravotní pojištění stát, a to bez ohledu na to, zda je rodičovský příspěvek poskytován po dobu dvou, tří či čtyř let. Osoba, která se rozhodne čerpat rodičovský příspěvek po dobu dvou let (ve zvýšené výši, při splnění příjmových kritérií), ztrácí po těchto dvou letech nárok na platbu pojistného státem, pokud ovšem nenastane jiná skutečnost, která by platbu státu zajistila. A ta ovšem nastane, pokud je dál čerpána rodičovská dovolená. Tu může zaměstnaná osoba čerpat až do dovršení tří let věku dítěte a po celou tuto dobu je za ni opět plátcem pojistného na zdravotní pojištění stát.
Pak tedy bude stát platit pojistné na zdravotní pojištění po celé uváděné tři roky.
Následně by byl plátcem pojistného v případě, že by se žena zařadila do kategorie osob, které celodenně, osobně a řádně pečují alespoň o jedno dítě do 7 let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku. Tuto skutečnost už by ale bylo třeba pojišťovně nahlásit; i když jde jen o "přestup" z kategorie E do kategorie L v rámci státních pojištěnců. Podmínkou je, že žena splňuje podmínky stanovené pro "celodenní, osobní a řádnou péči" o dítě a nesmí
mít příjmy ani ze zaměstnání, ani ze samostatné výdělečné činnosti. 

Zdroj: VZP, 18.11.2014

Diskuze ke článku
Vložit nový příspěvek