_Rehabilitace zdarma není sen. Jen musíte vědět, na co máte nárok

Datum publikace: 08.01.2019

Sedavé zaměstnání, práce na počítači ale i vrcholový sport, nárazové přetažení ze sportování o víkendu, kdy neodhadneme svou kondici i nezvyklá fyzická práce. To všechno jsou příčiny bolestí zad. Trpíme na ně všichni, mnozí i chronicky a opakovaně. Pokud bolest dojde do stádia, že potřebujeme pomoc, tak hledáme fyzioterapeuta. V mnoha případech jeho služby může hradit zdravotní pojišťovna.

Prvním krokem k tomu, aby člověk mohl čerpat služby fyzioterapeutů zdarma, je návštěva lékaře. Ten zhodnotí problém a pokud uzná za vhodné, tak vystaví potřebné doporučení.

„Rehabilitaci jsou oprávněni předepsat jak praktičtí lékaři, takambulantní specialisté. Při uplatnění poukazu je třeba dát pozor na to, že poukaz platí jen sedm dní,“ upozorňuje Oldřich Tichý,

vedoucí tiskového oddělení Všeobecné zdravotní pojišťovny. Doporučení lékař napíše na doklad označený 06/FT. Na základě tohoto doporučení může člověk vyhledat zařízení, které má uzavřenou smlouvu s jeho registrující zdravotní pojišťovnou. Fyzioterapeut zkontroluje úplnost a správnost údajů na doporučení a dozví se, jaké procedury lékař pro pacienta požaduje.

„Pracovník zařízení zkontroluje i to, zda nejsou požadovány nehrazené úkony a také zda je na dokladu dostatečně specifikovaná požadovaná péče. Například při indikaci reflexních technik musí být uveden název a také to, jaké oblasti či svalové skupiny mají být léčeny, současně musí být uvedena délka procedury a jejich celkový počet. Jestliže fyzioterapeut převezme neúplně či nepřesně vyplněný doklad 06/FT, hrozí, že poskytnutá péče nebude uhrazena,“ dodává mluvčí.

Pokud není žádanka úplná, má fyzioterapeut právo ji nepřevzít a žádat její úplné doplnění.

„Na rehabilitaci nejsou oprávněni procedury sami „zredukovat“ – doklad je třeba lékaři vrátit k upřesnění. Změny na poukazu totiž může provést pouze indikující lékař,“ říká Tichý.

Na poukazu musí být uvedena přesná specifikace jednotlivých výkonů, cíl, kterého má být rehabilitacemi dosaženo, musí být také dodrženo případné omezení frekvence poskytování některých výkonů, a to podle platného Seznamu zdravotních výkonů. Třeba jeden z nejběžnějších výkonů – reflexní masáž má dobu trvání 30 minut a omezení frekvence je jednou za den a čerpat lze deset procedur během jednoho čtvrtletí.

Tyto výkony jsou hrazeny ze zdravotního pojištění: 

 • reflexní a vazivová masáž (u indikací ve vymezených případech),
 • měkké techniky,
 • mobilizace páteře a periferních kloubů,
 • léčebná tělesná výchova (využívá se i cvičení s využitím pomůcek, jako jsou overbally, velký míč, nestabilní plochy apod.)
 • elektroléčba,
 • magnetoterapie,
 • léčebný ultrazvuk
 • kineziologické vyšetření, komplexní kineziologické vyšetření (výkon 21001 s dobou trvání 45 minut) lze vykázat pouze 1x, při zahájení kinezioterapie; kontrolní kineziologické vyšetření pak může být uhrazeno max. 4x v jednom čtvrtletí.
 • vodoléčebné procedury aplikované na končetiny, (vzestupné končetinové koupele, vířivé koupele, střídavé nožní koupele, subakvální masáže nebo střídavé skotské střiky).
 • další výkony v souladu s platným seznamem zdravotních výkonů.

 

Ne všechny výkony pojišťovny proplatí 

Některé výkony, které mohou být poskytované v rámci ambulantní fyzioterapie, nejsou hrazené z veřejného zdravotního pojištění.

Na poukaz od lékaře nedostanete například:

 • klasické masáže (celotělová i částečná),
 • rašelinové obklady,
 • masáže pomocí přístrojů,
 • masáže lávovými kameny,
 • perličkové koupele.

 

Autor: Barbora Neubergerová

Diskuze ke článku
Vloženo: 07.10.2019


Vložit nový příspěvek