_Bonusy zdravotních pojišťoven. Podívejte se, na co máte nárok

Datum publikace: 30.01.2019

Každý klient zdravotní pojišťovny může během roku čerpat nejrůznější výhody. Ty si jednotlivé pojišťovny přichystaly i pro vaše děti. Podívejte se, na co máte nárok a jaký příspěvek můžete během letošního roku získat.

Všeobecná zdravotní pojišťovna

Pohybové aktivity ve škole i mimo ni

Pro své děti můžete získat příspěvek na pravidelné pohybové aktivity, které jsou cestou k prevenci kardiovaskulárních onemocnění. Celkem můžete dostat až 1 000 Kč. Letošní novinkou je příspěvek na plavání kojenců.

Očkování

Očkováním s příspěvkem od VZP můžete své děti chránit proti chřipce, klíšťové encefalitidě, žloutence, meningokokům a cestovním nákazám, miminka proti rotavirům a děti ve věku od 14 let proti papilomavirům.

Bezlepková dieta

Příspěvek až 6 000 Kč je určen dětem s diagnózou celiakie na platbu bezlepkových obědů ve školní jídelně nebo na nákup bezlepkových potravin.

Léčebně-ozdravné pobyty

Již dlouholetou tradici má mezi benefity VZP pro děti akce Mořský koník, tedy léčebně-ozdravné pobyty chronicky nemocných dětí s vybranými indikacemi u moře.

 

Vojenská zdravotní pojišťovna

Plavání

Příspěvek všem pojištěncům ve formě permanentní vstupenky (vč. dobití čipu či karty) – pokud jednu permanentní vstupenku využívá více pojištěnců, může o příspěvek požádat každý z nich, avšak všechny žádosti vztahující se k této vstupence musejí být předloženy pohromadě. Příspěvky se pak v součtu vyplatí pouze do výše ceny vstupenky. Příspěvek může být využitý také na plavecký kurz či na kurz plavání rodičů s dětmi (příspěvek je v tomto případě určen pouze pro dítě).

Cvičení a regenerace

Příspěvek na cvičení a regeneraci všem pojištěncům na pohybové a regenerační aktivity (vč. cvičení rodičů s dětmi – příspěvek je v tomto případě určen pouze pro dítě), jako jsou: organizovaná základní tělesná výchova, základní atletická příprava, jóga, fitness, aerobic, spinning, zumba, bodybuilding, bodyforming, rehabilitační cvičení, instruktáž nordic walking, pilates, kalanetika, sauna, solná jeskyně, masáže sportovní, rehabilitační nebo vodní, moderní gymnastika, mažoretky, cheerleading, orientální tanec, fit dance, flamenco, pole dance, street dance, dechová cvičení, oxygenoterapie, laserová terapie (pouze rehabilitační, nikoli estetická ani operace), terapie rázovou vlnou, zábalové koupele, čokoládové nebo bahenní zábaly, core trénink, tabata cvičení a na aktivity obdobného kondičního a preventivního charakteru.

Další aktivity

Příspěvek pojištěncům do dovršení 18 let na lékařskou prohlídku nutnou k členství ve sportovní organizaci, kroužku nebo klubu. A dále pak příspěvek pojištěncům ve věku od 4 do dovršení 21 let na sportovní či ozdravný pobyt (lyžařský kurz, sportovní soustředění, škola v přírodě) organizovaný mateřskou, základní nebo střední školou během školního roku (září až červen vč.). Pobyt musí trvat nepřetržitě nejméně pět dní vč. dne příjezdu a odjezdu.

Očkování

Pojištěncům do dovršení 18 let věku na kterékoli očkování nehrazené z veřejného zdravotního pojištění (s výjimkou očkování proti lidskému papilomaviru - HPV), a to na kteroukoli dávku očkovacího cyklu. Příspěvek nelze poskytnout na doplatek částečně hrazené vakcíny.

 

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

Očkování

ČPZP poskytuje zákonným zástupcům dětí a mládeže ve věku do 17 let včetně příspěvek na preventivní očkování v rámci preventivních programů pro děti a mládež až do výše 1 500 Kč.

Organizované plavecké kurzy

Příspěvek bude poskytnut na organizované plavecké kurzy dětí ve věku do 10 let včetně. Nejedná se o individuální návštěvy plaveckých bazénů rodiči s dětmi, ani proplácení permanentek. Vystavujícím subjektem může být i školka nebo škola.

Letní tábory

Příspěvek na letní tábory platí pro děti od 6 do 16 let včetně.

Příspěvek bude uznán jen v případě jeho trvání v délce minimálně 4 kalendářní dny, a lze jej uplatnit na tábory pořádané v období letních prázdnin. Příspěvek se vztahuje i na příměstské tábory.

Kroužky

Příspěvek bude poskytnut na sportovní pohybové kroužky (organizované školami i jinými subjekty) a členství ve sportovních klubech a oddílech pro děti a mládež od 6 let.

Rovnátka

ČPZP poskytuje zákonným zástupcům dětí příspěvek, který je určen na ortodontickou léčbu fixními nebo snímatelnými rovnátky – podporu řešení nepravidelností zubů a čelistí u dětí a mládeže.

Další

Pojišťovna poskytuje příspěvky také na školky a školky v přírodě, vyšetření zraku, vyšetření obezity, sportovní prohlídky či ochranné přilby.

Oborová zdravotní pojišťovna

Širokou škálu nabídek má také Oborová zdravotní pojišťovna. Ta nabízí mimo jiné příspěvky na očkování, tábory, cestovní pojištění, plavání, přilbu, ale také dětské chůvičky, rovnátka, vitaminy nebo tancování.

 

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda

Tato pojišťovna poskytuje balíček pro děti a studenty až do výše 500 korun na sportovní a pohybové aktivity, pomůcky pro prevenci úrazů a sportovní prohlídky. Mimo jiné také nabízí zdarma roční úrazové pojištění pro novorozence.

 

Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR

Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR přispívá na plavání kojenců s rodičem, ozdravný pobyt v přírodě nebo lyžařský výcvik organizovaný školkou/školou v ČR a realizovaný na území republiky, organizovaný plavecký kurz nebo sportovní pohybové aktivity (mimo plavání, šachy a rybaření), kam spadá například aerobic, fitness, sportovní soustředění, individuální lyžařský výcvik, organizované plavání nebo cvičení dětí s rodičem.

 

Revírní bratrská pokladna

Očkování

úhrada kteréhokoliv preventivního očkování nehrazeného z veřejného zdravotního pojištění, kromě očkování proti HPV hrazeného jako bonus (příspěvek do 1000 Kč).

Celiakie

Příspěvek pro děti a mládež s diagnózou celiakie (příspěvek do 1000 Kč).

Prázdninový pobyt

Úhrada prázdninového pobytového tábora v přírodě organizovaného školou, sportovní nebo zájmovou organizací, pro děti do dokončení povinné školní docházky, v trvání nepřetržitě minimálně 7 dní, s pobytem na území ČR nebo SR (příspěvek do 1000 Kč).

Přímořský ozdravný pobyt

Přímořský ozdravný pobyt dětí ve věku 8 - 15 let s opakujícími se recidivujícími onemocněními horních cest dýchacích, alergiemi a dermatózami (příspěvek do 10000 Kč).

Plavání v bazénech

Vstup do vybraných plaveckých bazénů zdarma nebo se slevou ze vstupného, a to v období únor - duben a září – listopad.

Další nabídka

RBP přispívá také na rovnátka, školu a školku v přírodě, kurzy plavání, poskytuje příspěvky proti obezitě, trombóze a mimo jiné poskytuje příspěvek registrovaným sportovcům na úhradu členských a registračních příspěvků.

 

Autor: Petr Sobol

 

Diskuze ke článku
Vložit nový příspěvek