_Doprovod dítěte do nemocnice. Kdy na něj máte nárok a kolik to bude stát?

Datum publikace: 21.10.2018

Co platí v jednom zařízení, nemusí fungovat jinde. Jak je to s doprovodem dítěte do nemocnice? Kdy a za jakých podmínek smí být rodič jako doprovod svého dítěte a kdy má naopak nemocnice nárok doprovod zakázat?

Pro děti je pobyt v nemocnici často velmi stresující. Jsou v cizím prostředí, s cizími lidmi, mají strach a cítí nejistotu. Proto je přítomnost rodičů po jejich boku velmi důležitá. Dodávají jim potřebný klid a jsou jim psychickou oporou.

„Je-li při přijetí dítěte do zdravotnického zařízení vzhledem k jeho zdravotnímu stavu nutná celodenní přítomnost průvodce, může s ním být přijat do ústavní péče,“  uvedla pro abctehotenstvi.cz právnička Jana Palečková z Kanceláře Ombudsmana pro zdraví. „Rodič má právo na bezprostřední kontakt s hospitalizovaným dítětem, pokud to nebrání poskytování zdravotních služeb a není to v rozporu s vnitřním řádem nemocnice, zejména v souvislosti s dodržováním hygienických předpisů,“ dodala.

Kolik to bude stát?

Řadu rodičů zajímá, zda je jejich přítomnost u nezletilých dětí nutno uhradit.„Pobyt průvodce dětí do šesti let věku je hrazen z veřejného zdravotního pojištění v případě, kdy ho doporučí ošetřující lékař," řekla Jana Palečková. Doplnění nabízí portál vzp.cz: „Jestliže zdravotnické zařízení požaduje po matce hospitalizovaného dítěte mladšího šesti let úhradu několika set korun denně, měla by vyžadovat po vedení zdravotnického zařízení vysvětlení, za co tuto částku hradí, může jít o případné nadstandardní ubytování či jiné služby.“

Pobyt doprovodu dítěte staršího šesti let pojišťovna hradí jen se souhlasem revizního lékaře.

Respektujte podmínky

Ne všechny nemocnice disponují stejnými podmínkami, ve velkých městech je kapacita lůžek daleko větší než v městech s pár tisícovkami obyvatel. „Poskytovatel zdravotních služeb může zákonnému zástupci umožnit, aby byl hospitalizován se svým dítětem i v případě, že nejde o pobyt doporučený ošetřujícím lékařem,“ doplnila Jana Palečková.

Doprovod zároveň musí respektovat právní předpisy a řád nemocnice, ve které je přítomen. „Pokud se doprovod nezletilého pacienta chová nevhodně, hlučně, arogantně, nedodržuje hygienické zásady, nerespektuje režim zdravotnického pracoviště, to vše může vést k situaci, kdy jeho přítomnost u nezletilého pacienta bude vyloučena či omezena,“ uvedla mluvčí Fakultní nemocnice v Motole Pavlína Danková. „Omezení přítomnosti doprovodu se děje též například z důvodu nutnosti provedení invazivních výkonů, zajištění příjmu nového pacienta a tomu podobných situací. Samozřejmě je snahou nemocnice právo přítomnosti omezovat v míře co možná nejnižší. Dojde-li k omezení tohoto práva, děje se tak vždy v souladu s platnou legislativou,“ doplnila.

Maximální vstřícnost

Doprovod je podle indikace a možností umístěn spolu s dítětem přímo na lůžkovém oddělení, případně na oddělení dochází z ubytovacího prostoru, který je součástí tohoto zařízení. „Má-li tedy lůžkové zdravotnické zařízení dostatečnou kapacitu, mělo by umožnit i doprovodu hospitalizovaného dítěte pobyt na lůžku. Poskytovatele zdravotních služeb si rodiče mohou svobodně zvolit, takže si mohou dopředu zjistit, zda vyjde jejich požadavkům vstříc," zdůraznila Jana Palečková. „Pokud je pobyt průvodce hrazen zdravotní pojišťovnou, vztahuje se pouze ke konkrétní osobě. Což nevylučuje možnost přítomnosti jiných osob v době návštěvních hodin, jsou-li povoleny,“ dodala.

Pokud nemocnice zrovna nemá místo, může doprovod ubytovat například na ubytovně. „Rádi bychom ale ubezpečili všechny rodiče a další osoby, které plánují se svým dítětem v průběhu hospitalizace setrvat, že se vždy a ve všech případech snažíme všem požadavkům vyhovět,“ uzavřela Pavlína Danková z FN Motol.

Zákonný zástupce má podle zákona právo na to být se svým nezletilým dítětem v nemocnici. Není tím však automaticky myšleno, že zde dostane lůžko a stravu.

Autor: Petr Sobol


Přední odborník na problematiku diagnostiku chorob ženského prsu, bývalý přednosta Radiodiagnostické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze. V současné pracuje jako předseda Komise pro screening nádorů prsu Ministerstva zdravotnictví ČR a odborný garant mamárního screeningového programu v České republice, člen výboru České radiologické společnosti, místopředseda Asociace mamodiagnostiků ČR. Zároveň působí jako expert v projektu Evropské komise zaměřeném na tvorbu nových doporučení týkajících se diagnostiky a léčby rakoviny prsu (European Commission Initiative on Breast Cancer, https://ecibc.jrc.ec.europa.eu/ ). Vyučuje jako vysokoškolský profesor na 1. lékařské fakultě UK. Od ledna 2018 je vedoucím lékařem nového špičkového Mamodiagnostického centra Waltrovka v Praze 5 - Jinonicích (www.mamocentrum.eu).

 


_ Zde klikněte pro zobrazení a přidávání dotazů
Diskuze ke článku
Vložit nový příspěvek