_Důležité změny roku 2018: Otcovská dovolená i vyšší minimální mzda

Datum publikace: 23.02.2018

Rok 2018 s sebou přinesl pozitivní legislativní změny, které se dotýkají většiny zaměstnaných lidí. Znáte je?

V lednu došlo ke zvýšení minimální mzdy na 12 200 Kč, od stejné doby také získají dlouhodobě nemocní nárok na vyšší dávky a od února budou moci tatínkové novorozenců nastoupit na zcela novou týdenní dovolenou. Od června pak bude prodloužen nárok na čerpání příspěvku pro dlouhodobou ošetřovatelskou péči a rozšíří se také okruh možných příjemců.

Zvýšení sazby minimální mzdy

„Od 1. ledna 2018 se zvedá sazba hrubé minimální mzdy na 12 200 Kč, respektive na 73,20 Kč za hodinu. To znamená o 1 200 Kč měsíčně více než v roce 2017," říká Ondřej Wysoglad ze společnosti Addecco.

V důsledku této změny dojde k obecnému navýšení ceny práce, což by mělo vést k dalšímu zvyšování mezd a postupnému přibližování se hladině mezd západní Evropy. Současně toto opatření může vést k ještě většímu snížení nezaměstnanosti, protože lidé namísto toho, aby žili na sociálních dávkách, budou více motivovaní jít sami do zaměstnání.

Zvýšení nemocenských dávek

K 1. lednu letošního roku také vstoupila v účinnost změna zákona o nemocenském pojištění. Zatímco minulý rok měli zaměstnanci nárok na nemocenskou od 15. dne dočasné pracovní neschopnosti, ať už trvala jakkoliv dlouho (nejdéle však 380 dní), v hodnotě 60 % denního vyměřovacího základu, letos budou dávky odstupňované a navýšené pro ty, které zasáhla dlouhodobá dočasná pracovní neschopnost.

„Od 15. dne dočasné pracovní neschopnosti budou mít zaměstnanci nárok na 60 % denního vyměřovacího základu, od 31. dne na 66 % denního vyměřovacího základu a od 61. dne dočasné pracovní neschopnosti to bude 72 %," uvádí odborník.

Otcovská poporodní péče

Otcovská poporodní péče tvoří zcela novou nemocenskou dávku, příslušná novela nabude účinnosti 1. února 2018. „Otec bude moci na poporodní péči nastoupit kdykoliv během šesti týdnů od narození dítěte, délka je zákonem stanovena na 7 nepřerušovaných dní. Po dobu čerpání bude tatínkům náležet, stejně jako matkám u mateřské neboli peněžité pomoci v mateřství, 70 % denního vyměřovacího základu," upřesňuje personalista.

Pro nárok na tuto dávku musí být muž zapsaný na matrice příslušného města či obce jako otec dítěte a být účastný na nemocenském pojištění po dobu tří měsíců bezprostředně předcházejících nástupu na otcovskou poporodní péči. Nemocenské pojištění za zaměstnance odvádí zaměstnavatel, pro OSVČ je dobrovolné.

Dlouhodobá ošetřovatelská péče

Od 1. června také vznikne možnost čerpání volna pro dlouhodobé ošetřování rodinných příslušníků či členů domácnosti. Do té doby je možné čerpat pouze krátkodobé ošetřovné, které může trvat maximálně 9 dnů, u samoživitelů až 16. Okruh příjemců dlouhodobého ošetřovného se oproti krátkodobému ošetřovnému rozšíří o další členy rodiny mimo společnou domácnost. Lidem, kteří dlouhodobě ošetřují své blízké, se prodlouží možnost čerpání příspěvku až na 90 kalendářních dní pracovního volna s náhradou příjmů ve výši 60 % denního vyměřovacího základu.

Nárok na dlouhodobé ošetřovné bude mít pojištěnec, který je manželem či manželkou nebo registrovaným partnerem či registrovanou partnerkou ošetřované osoby či fyzickou osobou žijící s ošetřovanou osobou v domácnosti. Dále bude mít nárok také příbuzný v přímé linii s ošetřovanou osobou nebo její sourozenec, tchyně, tchán, snacha, zeť, neteř, synovec, teta nebo strýc. Zmíněné osoby se budou moci v uvedených 90 dnech v ošetřování střídat.

Novela zákoníku práce

Letošní rok by měl přinést také novelu zákoníku práce, jejíž schválení se předpokládá v průběhu roku. Novelizovaný zákoník práce bude řešit například home office či zjednodušení složitého výpočtu nároku na dovolenou. Dle návrhu nové koncepce by se mělo právo na dovolenou odvozovat od počtu hodin týdenní pracovní doby zaměstnance a dovolená se by pak měla nově počítat na hodiny, nikoliv na dny, jak tomu bylo doposud.

Co vás zajímá k návratu do zaměstnání, odchodu na mateřskou, pobírání nemocenské? Napište nám a naši odborníci odpoví.

Autor: Klára Kotábová

Diskuze ke článku
Vložit nový příspěvek