_Nejoblíbenější chlapecká jména a jejich význam

Nejoblíbenější chlapecká jména a jejich význam
Datum publikace: 07.08.2014

Podle aktuální statistiky jsou nejoblíbenějšími chlapeckými jmény Jan, Jakub, Tomáš, Adam, David, Lukáš, Vojtěch, Matěj, Matyáš a Daniel ( v uvedeném pořadí).Jaký je původ těchto jmen a jaký tato jména mají význam?

Chlapecká jména, která se umístila v TOP 10, jsou většinou velmi stará a jejich obliba je přenášena z generace na generaci a v různých podobách a variacích jsou na našem území, i jinde ve světě, dávána chlapcům po dlouhá staletí. 

Jan

je jméno hebrejského původu a znamená bůh je milostivý, případně bohem daný, milostivý dar boží.
Jméno má mnoho domácích podob a zdrobnělin.
Například Jenda, Jeníček, Jeník, Jéňa, Jano, Janeček nebo Janek.
Z německé varianty Hans jsou další domácí odvozeniny jména, a to Honza, Honzík, Hóňa, Honík nebo Honďula.
Jméno je velmi rozšířené i v zahraničí.
V sousedním Německu je varianta Johann či Johannes, Hans, Jan i Jens. Angličtina zná jméno John, Jack i Johnny, ve Francii je Jean, Yannick nebo Yanis, v Dánsku je Jens i Johannes, v Polsku Jan a Janusz, v Irsku je Sean, ve Skotsku Ian a tak bychom mohli jmenovat dál.
Janové slaví svátek 24. června. 

Jakub

původ jména je v hebrejštině (z Jahaqóbh) a bývá vykládán jako ten, kdo se drží za patu, v přeneseném významu se vysvětluje jako druhorozený.
Jaké jsou nejčastější zdrobněliny a domácí podoby jména?
Nejrozšířenější je zřejmě Kuba, Kubík, Jakoubek ale i Kubeš, Jaki, Jašek nebo Kouba.
Jméno je užíváno i v zahraničí, na Slovesku a v Polsku je stejně psaná varianta jména jako u nás– tedy Jakub, na Ukrajině je Jakiv, v Německu Jakob, ve Francii Jacques a třeba v Itálii Giacobbe.
Jakubové slaví svátek 25. července.

Tomáš 

zastaralou variantou jména je Toman, ve staré češtině i Tomik či Tomík, osamostatnělou zkráceninou je Tom.
Jde o biblické jméno aramejského původu.
Jaké jsou nejčastější zdrobněliny a domácí podoby jména?
Tom, Tomi, Tomíšek, Tomuška nebo také Toman.
Jméno znají v zahraniční například v Dánsku (Thomas), v Maďarsku (Tamás), ve Španělsku Tomás nebo třeba v Anglii Thomas atd.
Tomášové slaví svátek 7. března.

Adam

biblické jméno hebrejského původu znamenající člověk či pozemšťan.
Jaké jsou nejčastější zdrobněliny a domácí podoby jména?
Áda, Adík, Adouš nebo Adámek.
Jméno je užívané i v zahraničí. Nejčastější podobou je psaná varianta jména Adam tak, jak ho známe my. Tato varianta se používá například v na Slovensku, ve Francii, v Holandsku, Rusku či na Ukrajině. Psanou variantu Adán mají Španělové a Italové mají tvar Adamo.
Adamové slaví svátek 24. prosince.

David

biblické jméno zřejmě hebrejského původu. Jméno nemá jasný význam, nejčastěji bývá vykládáno jako „miláček“.
Jaké jsou domácí podoby jména a zdrobněliny?
Nejčastější je asi Davídek, Davy, Davča ale i Videk.
Jméno má i cizojazyčné varianty.
Na Slovensku a v Maďarsku je to Dávid, V Rusku či Rumunsku David a třeba v Anglii opět David, ale i Davyd či osamostatnělá zkrácenina Dave či Davy.
Davidové slaví svátek 30. prosince.

Lukáš 

je latinského původu, zkrácenina Lucanus – tedy pocházející z Lukánie (z území jižní Itálie).
Jaké jsou nejčastější zdrobněliny a domácí podoby jména?
Lukášek, Lukšík, Lukoušek nebo jen krátce Luk či Luky.
Jméno je známé i v zahraničí. Italové mají jméno Luca, v Dánsku je Lukas a v Maďarsku Lukács.
Lukášové slaví svátek 18. října.

Vojtěch

osamostatnělou zkráceninou je Vojta. Jméno je slovanského původu a znamená útěcha, posila vojska.
Jaké jsou nejčastější zdrobněliny a domácí podoby jména?
Nejčastější je asi Vojta, Vojte, Vojtin nebo třeba Vojtíšek ale i Těša nebo Vova.
Jméno se užívá i v zahraničí. Na Slovesku (Vojtech), v Rusku a na Ukrajině (Vojtech) apod.
Vojtěchové slaví svátek 23. dubna.

Matěj 

variantou je Matyáš, osamostatnělou domáckou podobou je Mates. Jméno je hebrejského původu a znamená dar boží (jméno stejného významu je i Božidar a Theodor). Ze stejného základu pochází i jméno Matouš. K tvarovému rozlišení jmen došlo už v řečtině, na naše území tak obě jména přišla samostatně.
Jaké jsou nejčastější zdrobněliny a domácí podoby jmen Matěj a Matyáš?
Například Máťa, Matějek, Matys nebo Matýsek.
Jméno je velmi rozšířené i v zahraničí. Například v Řecku je to Matthias, v Anglii Matthew, v Itálii Mattia či Matteo, v Rusku Matei a ve Finsku Matti(as).
Matějové slaví svátek 24. února.

Matyáš 

Matyáš – je variantou jména Matěj.
Matyášové slaví svátek stejně jako Matějové 24. února.

Daniel

osamostanělou domáckou podobou je Daneš. Jméno je biblického původu a znamená bůh je můj soudce.
Jaké jsou nejčastější zdrobněliny a domácí podoby jména?
Asi nejčastější je Dan (Dan je i samostatné jméno hebrejského původu znamenající soudce, den jmenin Danů připadá na Daniela), Danek, Danila, Daneš nebo také Danoušek.
V cizině se užívají varianty stejně psané, tedy Daniel – například na Slovensku, ve Španělsku nebo v Portugalsku, v Holandsku je varianta Daniel, ale i Daneel, v Rumunsku Daniila třeba v Rusku Daniil a Danila.
Danielové (i Danové)slaví svátek 17. prosince. 

 

Zdroj: Český statistický úřad
Miloslava Knappová, Jak se bude vaše dítě jmenovat? Academia, 2010 

 

Diskuze ke článku
Vložit nový příspěvek