_Jak se nejčastěji jmenují současní tatínci? Jaký je význam jejich jmen?

Podle aktuálních statistik se nejčastěji stali tatínky Petrové (ve 7215 případech), Martinové (v 5503 případech), Jiří (ve 5362 případech), Jan ( v 5283 případech), Pavel (v 4661 případě), Tomáš (v 4396 případech), Michal (v 3566 případech), David (v 2475 případech), Jaroslav (ve 2414 případech) a Miroslav (v 2352 případech).Jaký je původ a význam těch jmen?

Datum publikace: 07.08.2014
Jak se nejčastěji jmenují současní tatínci? Jaký je význam jejich jmen?

 

Na tatínky bývá často zapomínáno. Jejich jména často bývají v pozadí, skryta za jmény jejich novorozených potomků a novopečených maminek. Tak to zkusíme napravit.

Petr 

je jméno řeckého původu a znamená skála, skalák či skálopevný.
Jaké jsou nejčastější zdrobněliny a domácí podoby jména?
Péťa, Peťka, Peťulka, Petříček nebo Petras.
Jméno je užíváno i v dalších státech Evropy. Například v Aglii je Peter či Piers, ve Španělsku a Portugalsku je varianta Pedro, v Holandsku Peter či Petrus, v Norsku je Peter a Per a například v Řecku Petros.
V kalendáři jsou Petrové zapsáni hned dvakrát.
Petr je 22. února a na 29. června připadá Petr a Pavel.

 

Martin

je jméno latinského původu, jde o přídavné jméno k Mars – římský bůh války, znamená Martův či zasvěcený bohu Martovi, přeneseně znamená i bojovný.
Jaké jsou nejčastější zdrobněliny a domácí podoby jména?
Například Martínek, Máca, Máťa ale i Marťan či Matek.
Jméno má i mnoho cizojazyčných variant. V angličtině je varianta Martin i Martyn, jméno Martin psané v této variantě znají ve Švédsku, Bulharsku, Francii i Španělsku, v Portugalsku je Martim či Martinko v Dánsku je opět Martin ale i Morton a Morten.
Martinové slaví svátek 11. listopadu. 

Jiří

je jméno řeckého původu (z řeckého geórgos) znamenající zemědělec či rolník.
Jaké jsou nejčastější zdrobněliny a domácí podoby jména?
Nejčastější je nejspíš Jirka, ale i Jíra, Jiřík Jirda Jiříček nebo Jiřina.
Jméno je hojně užíváno i v zahraničí. Na Slovesku je to Juraj či Juráš, v Anglii George a Yorick, v Itálii Giorgio a v německu Georg, Jorg, Jürgen, Jörg(en) nebo třeba Jörg.
Jiří slaví svátek 24. dubna. 

Jan

je jméno hebrejského původu a znamená bůh je milostivý, případně bohem daný, milostivý dar boží.
Jméno má mnoho domácích podob a zdrobnělin.
Například Jenda, Jeníček, Jeník, Jéňa, Jano, Janeček nebo Janek.
Z německé varianty Hans jsou další domácí odvozeniny jména, a to Honza, Honzík, Hóňa, Honík nebo Honďula.
Jméno je velmi rozšířené i v zahraničí.
V sousedním Německu je varianta Johann či Johannes, Hans, Jan i Jens. Angličtina zná jméno John, Jack i Johnny, ve Francii je Jean, Yannick nebo Yanis, v Dánsku je Jens i Johannes, v Polsku Jan a Janusz, v Irsku je Sean, ve Skotsku Ian a tak bychom mohli jmenovat dál.
Jméno se umístilo i v první desítce jmen, která se dávají novorozených chlapcům. To svědčí o jeho velké a dlouhodobé oblibě.
Janové slaví svátek 24. června. 

Pavel

je jméno latinského původu a znamená malý, v přeneseném významu skromný, nepatrný. V minulosti u nás existovala podoba Pavlín, znamenající patřící Pavlovi.
Jaké jsou nejčastější zdrobněliny a domácí podoby jména?
Je jich mnoho, nejčastější jsou asi Pavlík, Pavlí, Pála, Pája, Pájík nebo třeba Pavloň či Pavlásek.
Jméno je hojně používáno i v cizině. V Německu, Dánsku, Francii, Švédsku, Norsku a dalších zemích je varianta Paul, v Itálii je Paolo, ve španělsku Pablo a třeba v Rusku Pavel a Pavlin.
Pavlové slaví svátek 29. června (na Petra a Pavla) 

Tomáš

zastaralou variantou jména je Toman, ve staré češtině i Tomik či Tomík, osamostatnělou zkráceninou je Tom.
Jde o biblické jméno aramejského původu.
Jaké jsou nejčastější zdrobněliny a domácí podoby jména?
Tom, Tomi, Tomíšek, Tomuška nebo také Toman.
Jméno znají v zahraniční například v Dánsku (Thomas), v Maďarsku (Tamás), ve Španělsku Tomás nebo třeba v Anglii Thomas atd.
Jde o druhé jméno, které se zároveň umístilo i v první desítce jmen, která se dávají novorozených chlapcům.
Tomášové slaví svátek 7. března.

 

Michal

existuje i varianta Michael, je jméno biblické, hebrejského původu. Význam jména se vykládá jako, kdo je jako bůh či podobný bohu?
Jaké jsou domácí podoby jména a zdrobněliny?
Je jich celá řada. Například Michálek, Miška, Michaloušek, Míša, Míťa, Mišínek nebo krátce Miki.
Jméno je užíváno i v jiných státech. V angličtina má jméno Michael, Mitchell nebo třeba Mickey, ve Švédsku je Mikael, ve Francii Michel v italštině je podba Michele a španělština a portugalština má tvar  Miguel.
Michalové slaví svátek 29. září. 

David

biblické jméno zřejmě hebrejského původu. Jméno nemá jasný význam, nejčastěji bývá vykládáno jako „miláček“.
Jaké jsou domácí podoby jména a zdrobněliny?
Nejčastější je asi Davídek, Davy, Davča ale i Videk.
Jméno má i cizojazyčné varianty.
Na Slovensku a v Maďarsku je to Dávid, V Rusku či Rumunsku David a třeba v Anglii opět David, ale i Davyd či osamostatnělá zkrácenina Dave či Davy.
Poslední z trojice jmen, která se umístila v první desítce nejoblíbenějších jmen, jaká dávají rodiče svým novorozeným synům a zároveň v TOP 10 jmen otců.
Davidové slaví svátek 30. prosince. 

Jaroslav

původ jména je starý slovanský znamenající slavný silou, bujností – (jarý – silný, bujný) dnes je jméno vykládáno jako slavící jaro.
Jaké jsou domácí podoby jména a zdrobněliny?
Například Jára, Jarda, Jardík, Járys, Jarek Jarunka nebo třeba Jaran. Možné je i Sláva nebo Slávek.
Jméno Jaroslav zná například i ruština, ukrajinština nebo bulharština.
Jaroslavové slaví svátek 27. dubna.

Miroslav

je jméno slovanského původu a vykládá se jako slavný mírem, slavící mír či mírumilovný.
Jaké jsou domácí podoby jména a zdrobněliny?
Například Míra, Mir, Mirek Mirča nebo Mirko a Miran. Možné je i Sláva, slávek a podobně.
Jméno Miroslav se používá i v Bulharsku, na Ukrajině je Myroslav a třeba ve Španělsku je Miroslavo.
Miroslavové slaví svátek 6. března. 

Zdroj: Český statistický úřad
Miloslava Knappová, Jak se bude vaše dítě jmenovat? Academia, 2010  

Diskuze ke článku
Vložit nový příspěvek