_Jak se nejčastěji jmenují současní tatínci? Jaký je význam jejich jmen?

Jak se nejčastěji jmenují současní tatínci? Jaký je význam jejich jmen?
Datum publikace: 07.08.2014

Podle aktuálních statistik se nejčastěji stali tatínky Petrové (ve 7215 případech), Martinové (v 5503 případech), Jiří (ve 5362 případech), Jan ( v 5283 případech), Pavel (v 4661 případě), Tomáš (v 4396 případech), Michal (v 3566 případech), David (v 2475 případech), Jaroslav (ve 2414 případech) a Miroslav (v 2352 případech).Jaký je původ a význam těch jmen?

 

Na tatínky bývá často zapomínáno. Jejich jména často bývají v pozadí, skryta za jmény jejich novorozených potomků a novopečených maminek. Tak to zkusíme napravit.

Petr 

je jméno řeckého původu a znamená skála, skalák či skálopevný.
Jaké jsou nejčastější zdrobněliny a domácí podoby jména?
Péťa, Peťka, Peťulka, Petříček nebo Petras.
Jméno je užíváno i v dalších státech Evropy. Například v Aglii je Peter či Piers, ve Španělsku a Portugalsku je varianta Pedro, v Holandsku Peter či Petrus, v Norsku je Peter a Per a například v Řecku Petros.
V kalendáři jsou Petrové zapsáni hned dvakrát.
Petr je 22. února a na 29. června připadá Petr a Pavel.

 

Martin

je jméno latinského původu, jde o přídavné jméno k Mars – římský bůh války, znamená Martův či zasvěcený bohu Martovi, přeneseně znamená i bojovný.
Jaké jsou nejčastější zdrobněliny a domácí podoby jména?
Například Martínek, Máca, Máťa ale i Marťan či Matek.
Jméno má i mnoho cizojazyčných variant. V angličtině je varianta Martin i Martyn, jméno Martin psané v této variantě znají ve Švédsku, Bulharsku, Francii i Španělsku, v Portugalsku je Martim či Martinko v Dánsku je opět Martin ale i Morton a Morten.
Martinové slaví svátek 11. listopadu. 

Jiří

je jméno řeckého původu (z řeckého geórgos) znamenající zemědělec či rolník.
Jaké jsou nejčastější zdrobněliny a domácí podoby jména?
Nejčastější je nejspíš Jirka, ale i Jíra, Jiřík Jirda Jiříček nebo Jiřina.
Jméno je hojně užíváno i v zahraničí. Na Slovesku je to Juraj či Juráš, v Anglii George a Yorick, v Itálii Giorgio a v německu Georg, Jorg, Jürgen, Jörg(en) nebo třeba Jörg.
Jiří slaví svátek 24. dubna. 

Jan

je jméno hebrejského původu a znamená bůh je milostivý, případně bohem daný, milostivý dar boží.
Jméno má mnoho domácích podob a zdrobnělin.
Například Jenda, Jeníček, Jeník, Jéňa, Jano, Janeček nebo Janek.
Z německé varianty Hans jsou další domácí odvozeniny jména, a to Honza, Honzík, Hóňa, Honík nebo Honďula.
Jméno je velmi rozšířené i v zahraničí.
V sousedním Německu je varianta Johann či Johannes, Hans, Jan i Jens. Angličtina zná jméno John, Jack i Johnny, ve Francii je Jean, Yannick nebo Yanis, v Dánsku je Jens i Johannes, v Polsku Jan a Janusz, v Irsku je Sean, ve Skotsku Ian a tak bychom mohli jmenovat dál.
Jméno se umístilo i v první desítce jmen, která se dávají novorozených chlapcům. To svědčí o jeho velké a dlouhodobé oblibě.
Janové slaví svátek 24. června. 

Pavel

je jméno latinského původu a znamená malý, v přeneseném významu skromný, nepatrný. V minulosti u nás existovala podoba Pavlín, znamenající patřící Pavlovi.
Jaké jsou nejčastější zdrobněliny a domácí podoby jména?
Je jich mnoho, nejčastější jsou asi Pavlík, Pavlí, Pála, Pája, Pájík nebo třeba Pavloň či Pavlásek.
Jméno je hojně používáno i v cizině. V Německu, Dánsku, Francii, Švédsku, Norsku a dalších zemích je varianta Paul, v Itálii je Paolo, ve španělsku Pablo a třeba v Rusku Pavel a Pavlin.
Pavlové slaví svátek 29. června (na Petra a Pavla) 

Tomáš

zastaralou variantou jména je Toman, ve staré češtině i Tomik či Tomík, osamostatnělou zkráceninou je Tom.
Jde o biblické jméno aramejského původu.
Jaké jsou nejčastější zdrobněliny a domácí podoby jména?
Tom, Tomi, Tomíšek, Tomuška nebo také Toman.
Jméno znají v zahraniční například v Dánsku (Thomas), v Maďarsku (Tamás), ve Španělsku Tomás nebo třeba v Anglii Thomas atd.
Jde o druhé jméno, které se zároveň umístilo i v první desítce jmen, která se dávají novorozených chlapcům.
Tomášové slaví svátek 7. března.

 

Michal

existuje i varianta Michael, je jméno biblické, hebrejského původu. Význam jména se vykládá jako, kdo je jako bůh či podobný bohu?
Jaké jsou domácí podoby jména a zdrobněliny?
Je jich celá řada. Například Michálek, Miška, Michaloušek, Míša, Míťa, Mišínek nebo krátce Miki.
Jméno je užíváno i v jiných státech. V angličtina má jméno Michael, Mitchell nebo třeba Mickey, ve Švédsku je Mikael, ve Francii Michel v italštině je podba Michele a španělština a portugalština má tvar  Miguel.
Michalové slaví svátek 29. září. 

David

biblické jméno zřejmě hebrejského původu. Jméno nemá jasný význam, nejčastěji bývá vykládáno jako „miláček“.
Jaké jsou domácí podoby jména a zdrobněliny?
Nejčastější je asi Davídek, Davy, Davča ale i Videk.
Jméno má i cizojazyčné varianty.
Na Slovensku a v Maďarsku je to Dávid, V Rusku či Rumunsku David a třeba v Anglii opět David, ale i Davyd či osamostatnělá zkrácenina Dave či Davy.
Poslední z trojice jmen, která se umístila v první desítce nejoblíbenějších jmen, jaká dávají rodiče svým novorozeným synům a zároveň v TOP 10 jmen otců.
Davidové slaví svátek 30. prosince. 

Jaroslav

původ jména je starý slovanský znamenající slavný silou, bujností – (jarý – silný, bujný) dnes je jméno vykládáno jako slavící jaro.
Jaké jsou domácí podoby jména a zdrobněliny?
Například Jára, Jarda, Jardík, Járys, Jarek Jarunka nebo třeba Jaran. Možné je i Sláva nebo Slávek.
Jméno Jaroslav zná například i ruština, ukrajinština nebo bulharština.
Jaroslavové slaví svátek 27. dubna.

Miroslav

je jméno slovanského původu a vykládá se jako slavný mírem, slavící mír či mírumilovný.
Jaké jsou domácí podoby jména a zdrobněliny?
Například Míra, Mir, Mirek Mirča nebo Mirko a Miran. Možné je i Sláva, slávek a podobně.
Jméno Miroslav se používá i v Bulharsku, na Ukrajině je Myroslav a třeba ve Španělsku je Miroslavo.
Miroslavové slaví svátek 6. března. 

Zdroj: Český statistický úřad
Miloslava Knappová, Jak se bude vaše dítě jmenovat? Academia, 2010  

Diskuze ke článku
Vložit nový příspěvek