_Mohou časné těhotenské nevolnosti způsobit zpoždění vývoje dítěte? Podle amerických vědců ano!

Mohou časné těhotenské nevolnosti způsobit zpoždění vývoje dítěte? Podle amerických vědců ano!
Datum publikace: 01.05.2015

Američtí vědci se zabývali vztahem psychického vývoje dětí a těhotenskými nevolnostmi jejich matek. A výsledek? Děti matek, které trpěly od začátku gravidity těhotenskými nevolnostmi, jsou vystaveny zvýšenému riziku opoždění psychomotorického vývoje!

 

Američtí vědci provedli studii, do které zapojili dvě skupinky žen.
V první skupince bylo 312 dětí a jejich 203 matek, které v době očekávání dětí trpěly silnými těhotenskými nevolnostmi (hyperemesis gravidarum).
Do druhé skupinky vědci zařadili 169 dětí a 89 jejich matek, které nevolnostmi netrpěly.
Cílem studie bylo srovnat psychomotorický vývoj dětí.

Mohou za opoždění ve vývoji dítěte těhotenské nevolnosti?

Podle výsledku studie ano! Studie ukázala, že děti matek, které trpěly těhotenskými nevolnostmi, jsou vystaveny 3,28 krát vyššímu riziku výskytu psychomotorických poruch, poruch učení, poruch kognitivních funkcí, poruch pozornosti a zpoždění vývoje řeči, než děti z druhé skupiny.

Mohou za poruchy vývoje psychiky léky jejich matek?

Odborníci v závěru studie upozorňují na to, že opožděný vývoj dětí z první skupiny není spojován s podáváním léků proti nevolnostem a zvracení (antiemetiky) jejich matkám, ale skutečně vychází z fyzických problémů žen z období počátku těhotenství.
Vědci zároveň vyzívají k dalším studiím, které by měly prokázat, zda by zmírnění těhotenských nevolností, včasné podání vitamínů a potřebných minerálů, které matky kvůli nevolnostem ztrácí, nevedlo ke snížení rizika psychomotorického vývoje jejich dětí.

Diskuze ke článku
Vložit nový příspěvek