_Těhotenství kolem padesátky přináší vyšší riziko těhotenských a porodních komplikací, říká studie

Datum publikace: 18.03.2018

Trend posouvání mateřství do stále vyššího věku zasáhl celý svět. V současné době byla publikována i první studie zaměřená na těhotné ženy ve věku padesát plus. Závěry jsou jednoznačné. Ženy, které otěhotní kolem padesátky, mají mnoho vážných komplikací!

Studie, kterou přinesl portál ejog.org, proběhla v letech 1991-2013 a byly do ní zařazeny ženy z Dánska, Finska, Norska a Švédska, které otěhotněly ve věku padesáti let a výše. Cílem studie bylo ověřit míru plodnosti těchto žen a zmapování těhotenských a porodních komplikací.
Vědci se navíc zaměřili i na komplikace, které se objevily u jejich dětí.

Studie padesátiletých matek

Do studie bylo zařazeno celkem 170 žen, které v letech 1991-2013 otěhotněly a porodily. Ve 141 případech na svět přivedly jedno dítě, dvacet devět žen mělo vícečetné těhotenství, ze kterého se narodilo více než jedno dítě. Studie, částečně dle očekávání odborné veřejnosti, nepřinesla optimistické výsledky.
Vzhledem k pokročilému věku musely ženy většinou využít metod umělého oplodnění (asistované reprodukce). Tím ale problémy nekončily. Odborníci u těhotných zaznamenali vyšší výskyt těhotenské cukrovky a preeklampsie. Vědci se setkávali i s častějším výskytem předčasných porodů. Více jak polovina těchto těhotenství skončila císařským řezem.

„Jde o první takto souhrnnou studii, která byla provedená. Její závěry odpovídají předpokladům a zkušenostem. Mladé ženy, které otěhotní na začátku svého reprodukčního období vykazují nejméně těhotenských, porodních a poporodních komplikací, a naopak rizik s posouváním mateřství ke konci fertilního věku přibývá. Problémy jsou i na straně dětí těchto matek. Předčasné porody znamenají nízkou porodní hmotnost dětí, problémy s poporodní adaptací a nezřídka i následky těžké nedonošenosti mohou nepříznivě ovlivnit jejich kvalitu života,“ popisuje profesor Pavel Calda, porodník z Gynekologicko-porodnické kliniky v Praze. „Na druhé straně, pokud si dnes položíme otázku, jestli mohou mít děti i ženy v předdůchodovém věku, můžeme na ni odpovědět kladně. Před 30 lety to ještě možné nebylo. A jestli je to skutečný pokrok, na to si musí odpovědět každý sám“, dodává profesor Calda.

Závěry studie

Ženy, které se rozhodnou otěhotnět a porodit po padesátce jsou více ohroženy:

  • sníženou plodností,
  • vyšším rizikem úmrtí plodu, to se ve zmíněné studii objevilo u šesti procent žen,
  • vyšším rizikem preeklampsie, ta se vyskytla u čtyř procent žen s jednočetným těhotenstvím a u žen s vícečetným těhotenstvím byla popsána dokonce až ve 22 procentech,
  • těhotenskou cukrovkou, tou trpělo 8 procent žen,
  • předčasný porod byl zaznamenán ve 14 procentech v případě jednočetného těhotenství, u vícečetného těhotenství až v 57 procentech,
  • porod císařským řezem ze zdravotních důvodů podstoupila rovná polovina sledovaných žen s jednočetným těhotenstvím a u žen s vícečetným těhotenstvím byl císařský řez indikován v 79 procentech.

Autor: Barbora NeubergerováProfesor Pavel Calda pracuje na 1. lékařské fakultě a v porodnici u Apolináře. Má za sebou několik tisíc odvedených porodů, pečuje o těhotné a zabývá se ultrazvukovou diagnostikou, jak v těhotenství, tak gynekologii. Je autorem několika knih z oboru porodnictví a gynekologie, publikuje v zahraničí i doma. Kompletní informace o jeho aktivitách jsou na webu www.gynekologporodnik.cz

 

 

 

 


_ Zde klikněte pro zobrazení a přidávání dotazů
Diskuze ke článku
Vložit nový příspěvek