_Kojenci a jejich dechové pauzičky

Kojenci a jejich dechové pauzičky
Datum publikace: 16.10.2012

Pojem spánková apnoe má většina z nás spojen se zástavami dechu během spánku, které souvisejí s uzavřením dýchacích cest například zvětšenými mandlemi. Toto se týká větších dětí a dospělých. U novorozenců a předčasně narozených dětí může také docházet k zástavě dechu, ovšem ta má zcela jiné příčiny.

Zatímco u větších dětí a u dospělých je příčinou spánkové apnoe překážka v dýchacích cestách (jde o tzv. obstrukční spánkovou apnoe), tak u novorozenců a předčasně narozených dětí je příčina v centrálním dýchacím centrum v mozku dítěte, ze kterého vycházejí signály zajišťující pravidelné dýchání. „Pokud dojde k tomu, že dechové centrum nevyšle signál, dochází k zástavě dechu. K obnovení dechových funkcí v tomto případě může dojít až po opětovné stimulaci centra, které znovu začne vysílat signály k navození dýchání,“ vysvětluje neuroložka MUDr. Iva Příhodová ze Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.
Pokud při obstrukční apnoe dochází u spícího ke krátkému probuzení, během nějž se otevřou dýchací cesty, tak u tohoto typu apnoe tomu tak není. „V tomto případě nedochází k žádnému výraznému nadechnutí. Ba naopak. U dítěte může dojít až k promodrávání a stavu, kdy by mohlo být ohrožené na životě,“ popisuje lékařka.
Pokud dojde k vynechání dechu (k dechovým pauzičkám) u nedonošených dětí či u čerstvých novorozenců, ve velké většině případů stačí dítě stimulovat například pošimráním a dech se obnoví. V tomto případě vznik dechové pauzičky souvisí s nevyzráním dechového centra a vše se upraví časem.

Jak si ale dechových pauziček všimnout?

U dětí krátce po porodu je situace snazší o to, že jsou v porodnici pod dohledem lékařů. „Nedonošené děti jsou nepřetržitě sledovány na oddělení JIP  a ARO a pokud by přístroj vyhodnotil zástavu dechu, okamžitě by došlo k upozornění personálu.“ popisuje lékařka.
V domácím prostředí je možné používat speciální podložky, které „hlídají“ dýchání dítěte.
„Pokud by rodiče měli podezření, že s dýcháním dítěte není všechno v pořádku, je nutné lékařské vyšetření, které podezření buď potvrdí, nebo vyvrátí. V těchto případech je třeba lékařskou pomoc neodkládat, novorozenecká apnoe může souviset s mnoha potížemi a některé z nich mohou být i závažné. V některých případech je spojována i se syndromem náhlého úmrtí kojenců (SIDS),“ popisuje lékařka. 

Kojenecká apnoe může doprovázet:

  • Probíhající infekci
  • Plicní a srdeční onemocnění
  • Svalové onemocnění
  • Epilepsii
  • Vrozené vývojové vady (špatně vyvinuté dýchací cesty apod., vývojové vady mozku)
  • Genetické poruchy
  • Gastroezofageální reflux (návrat žaludeční šťávy ze žaludku do jícnu)
Diskuze ke článku
Vložit nový příspěvek