_Spermie se vpraví přímo do vajíčka - ICSI

Spermie se vpraví přímo do vajíčka - ICSI
Datum publikace: 25.07.2011

Metody asistované reprodukce se neustále vyvíjejí. Významným posunem bylo vynalezení techniky, kdy je spermie vpravena přímo do vajíčka. Tato metoda dala šanci na potomky mnoha bezdětným párům.

Spontánní početí je složitý proces, během nějž musejí nejprve ty nejkvalitnější spermie najít po poměrně dlouhé cestě, která vede z pochvy do vejcovodu, vajíčko. Následně dochází k boji, ve kterém zvítězí pouze jedna ze spermií, vítěznou metou této spermie je proniknutí přes obaly vajíčka do jeho nitra. V okamžiku, kdy se toto jedné spermii podaří, stává se stěna vajíčka pro všechny další spermie neprůchodnou. V případě jednoduché metody IVF (in vitro fertilizace) dochází k podobnému procesu – ženě odebrané vajíčko je umístěno do živného roztoku, ve kterém je připraveno promyté koncentrované sperma. Následně probíhá kultivace v inkubátoru, kde je zajištěna konstantní teplota37°Ca zvýšené množství CO2, tak jako je tomu uvnitř ženského těla. Pokud se jedné ze spermií na misce podaří proniknout do vajíčka - vzniká embryo.

Tato technika má však v metodách IVF své omezení a předpokladem pro její úspěšnost je dobrý spermiogram u muže.

Naděje v podobě jehly – i to je ICSI

Aby bylo možno pomoci více párům, byla vynalezena technika ICSI - tedy intracytoplazmatická injekce spermie do vajíčka.Tato metoda je vhodná pro všechny páry, kde selhaly pokusy o oplození bez použití této techniky. Ideální je například pro dvojice, kde má muž snížené hodnoty spermiogramu – má tedy málo kvalitních spermií.

 

zdroj - ISCARE - Praha, Centrum asistované reprodukce 

V čem tedy metoda spočívá?

Na začátku léčby je žena stimulována hormonální terapií. Její organismus na léčbu reaguje dozráváním vajíček, která se následně ženě z vaječníků odeberou (stejně jako je tomu u IVF bez použití ICSI).

U muže dojde k odebrání spermatu. V laboratorních podmínkách následně probíhá selekce spermií ze spermatu na základě jejich stavby (morfologie) a pohyblivosti. Při tomto výběru je tedy stěžejním měřítkem to, aby spermie měla správně vyvinutou hlavičku a bičík a dokázala se dostatečně rychle pohybovat (některé spermie mohou mít bičík zdvojený, krátký, příliš dlouhý nebo se vyvine spermie se zdvojenou hlavičkou apod.).

Pokud spermie splní tato kritéria, je pod mikroskopem pomocí tenké jehly vpravena dovnitř vajíčka. Vajíčko na takto vpravenou spermii reaguje stejně, jako by spermie pronikla přes obaly sama bez lidské pomoci. Následně je vajíčko uloženo do inkubátoru, kde se může začít dělit.

Po 5 dnech je takto vzniklé embryo přeneseno do děložní dutiny ženy a čeká se, zda se v ní uhnízdí a vznikne těhotenství. Ostatní kroky metody jsou totožné jako u metody IVF bez použití techniky ICSI.

Text vznikl ve spolupráci s primářem centra asistované reprodukce klinického centra ISCARE MUDr. Jaroslavem Hulvertem

Diskuze ke článku
Vložit nový příspěvek