_LAISS – když hlavní roli při výběru spermií hraje laser

LAISS – když hlavní roli při výběru spermií hraje laser
Datum publikace: 20.09.2015

Pro stále víc párů podstupujících léčbu neplodnosti je důležité najít ve spermatu z množství nekvalitních spermií jednu, kterou bude možné v rámci IVF využít, a ze které následně vznikne embryo. Mezi techniky, které toto umožňují, patří i metoda LAISS, při které je k selekci živých, i když nepohyblivých spermií, využíván laser.

Laserem asistovaná selekce nemotilních (nepohyblivých) spermií (Laser-Assisted Immotile Sperm Selection, zkratka LAISS) je metoda, díky níž je možné ve spermatu detekovat životaschopné spermie. „Při metodě LAISS využíváme bezkontaktní diodový laser, který je pro spermie z hlediska zachováni integrity genetické informace zcela bezpečný,“ říká úvodem RNDr. Beáta Kaľatová, embryolog z Prague Fertility Centre, Kliniky pro léčbu neplodnosti a zachování plodnosti.

Jak vypadá test spermie laserem?

K selekci živých spermií laserem je možné použít vzorek z čerstvě odevzdaného spermatu, které prošlo laboratorním pročištěním, i vzorek spermatu nebo spermatické tkáně, který byl uchován zmražením. „Vzorek je uložen pod mikroskop a poté dochází k samotné selekci spermií. Na vybrané spermie je cílen laserový puls o vlnové délce 1,48 µm, jenž je zamířen na špičku jejich ocásku. Při zásahu mrtvé spermie nevykáže spermie žádnou reakci, při zásahu živé spermie dojde ke stočení její ocásku. Toto stočení není aktivním pohybem, ale je reakcí na narušení povrchové membrány, přičemž kvalita spermie není nijak ohrožena, protože její obsah zůstává neporušený,“ vysvětluje RNDr. Beáta Kaľatová.

Pro koho je LAISS vhodný

LAISS je vhodný pro všechny páry podstupující během léčby neplodnosti metodu ICSI, kdy je vybraná spermie injekčně vpravená přímo do vajíčka. „Metoda je primárně určená pro muže, kteří podstupují chirurgické odebrání spermií, a doporučuje se i u mužů s velkým počtem nekvalitních a nepohyblivých spermií ve spermatu,“ doplňuje RNDr. Beáta Kaľatová .

Diskuze ke článku
Vložit nový příspěvek