_S koncem prázdnin přibývá na Lince bezpečí počet hovorů spojených s obavami z nástupu do školy a šikany

Datum publikace: 03.09.2018

Konec prázdnin a začátek nového školního roku bývá pro některé děti spojen s obavami, ať už jde o strach z nového kolektivu, nedobré vztahy s některými učiteli či hrozbu v podobě šikany.

Ze statistik Linky bezpečí vyplývá, že nejčastěji volají děti, kterým bylo v průběhu loňského školního roku ubližováno. „Problémy, které se týkají školy, tvoří zhruba 10 % všech problémů, které s námi děti řeší. Výraznou částí je pak problém šikany ve škole. Děti si v průběhu prázdnin odpočinou, ale s návratem do školy zažívají opět strach z opakované šikany. A to jsou pak velmi časté hovory před začátkem školního roku.“ uvedl Peter Porubský, vedoucí Linky bezpečí.

Podle statistik se s určitou formou šikany ve škole setká přes 40 % dětí.  Průběžné statistiky Linky bezpečí dokládají, že šikana je skutečně závažným problém, jehož výskyt v průběhu let neklesá. Zatímco v roce 2000 byla na Lince bezpečí tomuto tématu věnována 2 % hovorů, v roce 2017 šlo již o 6 % všech hovorů. Děti stále častěji využívají i chat nebo emailovou komunikaci.

Kromě šikany děti trápí například špatné vztahy v kolektivu, opakovaně zažívaný neúspěch a kritika od učitelů“dodal Peter Porubský.

Pokud jde dítě do první třídy či do nové školy, bývají jeho obavy často přirozené. Je důležité, aby byli v klidu především rodiče. Malé děti velmi často poznají jejich nervozitu a mohou jí podlehnout. „Obecně je dobré obavám dětí předcházet tím, že s nimi o nich budeme otevřeně hovořit a nebudeme je zlehčovat. Už jen nahlas vyslovená, a od rodiče přijatá obava, může být pro dítě velmi úlevná.  Je důležité, aby rodiče společně s dítětem, někdy i s učitelem, hledali pozitivní řešení vzniklých situací, které si např. děti nesou z minulého školního roku,“ říká Kateřina Schmidová, vedoucí Rodičovské linky, která zároveň uvádí, že právě tento základní princip v rodinách nezřídka selhává a rodiče berou obavy dětí na lehkou váhu.

STRESU ZE ŠKOLY SE DÁ PŘEDCHÁZET 

Blížící se konec prázdnin by měly reflektovat nejen děti, ale také jejich rodiče. Právě oni hrají důležitou roli při přípravě svých dětí na nadcházející školní rok a dokáží zmírnit možné stresy a související rizika. Pro ty jsou určena následující doporučení:

·       Poslední týden prázdnin si zkuste s dětmi pomalu upravovat denní režim tak, aby byl pro děti přechod do školy pozvolný. Nastavení režimu a času vyžaduje hodně energie, proto byste si měli hlídat svou kapacitu a zbytečně se pracovně nepřetěžujte, protože právě váš stres a úzkosti se přenášejí na děti.
·       Speciální péči věnujte dětem, které nastupují do nové třídy, nové školy. Zajímejte se, na co se těší a z čeho mají obavy.
·       Podporujte děti, aby s vámi mluvily o tom, co se ve škole děje, případně čeho se bojí.
·       Zrevidujte také mimoškolní aktivity, zjistěte, co děti bavilo a co ne. Při plánování programu myslete na to, že děti potřebují čas i na odpočinek a zpracování zážitků ze školních dnů.
·       Pokud výsledky minulého školního roku nedopadly nejlépe, tak zkuste s dětmi vymyslet plán, jak to v tomto roce zvládnout bez zbytečných stresů (např. pravidelná podpora při přípravě na daný předmět, doučování apod.)
·       Nebojte se tvořivosti (cvičit násobilku se dá i vtipně během procházky). Starším dětem je dobré svěřit část odpovědnosti za určité úkoly, které s návratem do školy souvisí.

Linka bezpečí – tel. 116 111

  • linka pro děti a mládež (do 18 let, studenti do 26 let).
  • v provozu 24 hodin denně po celý rok, zdarma a anonymně
  • dostupná taky přes e-mail nebo chat
  • více na linkabezpeci.cz

Rodičovská linka – tel. 606 021 021

  • poskytuje telefonickou krizovou intervenci a výchovné poradenství dospělým, kteří řeší problematiku dětí
  • určená pro rodiče, prarodiče, sousedy, pedagogy apod.
  • dostupná taky přes e-mail nebo chat
  • více na rodicovskalinka.cz

Autor: redakce


Petr ŠobraMgr. Petr Šobra

působí od roku 2011 jako ředitel psychologického centra Duhovka, které v rámci Duhovka group poskytuje poradenské, terapeutické a koučovací služby. Vystudoval jednooborovou psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Pracoval v
Institutu pedagogicko-psychologického poradenství. Vede vlastní psychoterapeutickou praxi. Absolvoval systemicky zaměřený psychoterapeutický výcvik „Umění terapie“. Od roku 2015 spolupracuje s Akademií rodičovství.


_ Zde klikněte pro zobrazení a přidávání dotazů
Diskuze ke článku
Vložit nový příspěvek