_Čas školek a nástup do školy

Datum publikace: 25.04.2012

Dítě v předškolním věku má již základy řeči i motorického vývoje zvládnuté. Stále se v těchto oblastech však zdokonaluje.

Předškolní období (3-6 let)

Stále si cvičí svou zručnost ve hře s kostkami či na pískovišti a zdokonaluje se v kresbě. Typický obrázek čtyřleté dítěte bývá takzvaný hlavonožec.
Hlavonožec je znázorněním člověka, kde ústředním motivem je hlava, z níž vychází rovnou končetiny, avšak bez trupu. V dětské kresbě se totiž odráží jejich vidění světa. Hlavonožec je výrazný hlavou, stejně jako je výrazný hlavou dospělý člověk pro malé dítě.
Pětileté dítě již k postavě přidá i trup, avšak až kolem šesti let je kresba doplněna detaily (prsty na ruce, chodidla, uši, čepice, …).

Kamarádství a přátelství 

Posun je znatelný i v oblasti kooperace s vrstevníky.
Děti již více spolupracují a mají ve hře rozděleny role. Každé dítě přispívá ke společnému svým dílem. Záleží ovšem na dalších okolnostech, než jen na věku a schopnostech dítěte. V dětské skupině se již začíná formovat určitá hierarchie, kdy některé jsou oblíbenější a jiné méně. Výrazněji se projevuje i soupeřivost.
Důležitým faktem je, zda dítě navštěvuje pravidelně školku či ne. Děti ze školky mají samozřejmě mnohem více sociálních zkušeností. Každému dítěti vyhovuje jiná situace, některé děti potřebují déle zůstat doma s matkou a do školky mezi vrstevníky vstoupit až později, některé děti se cítí dobře ve školce hned.
Každý by však měl mít možnost pravidelného kontaktu s vrstevníky alespoň poslední rok před vstupem do první třídy základní školy.

Hlavní časová náplň - hra 

Hlavní a nejdůležitější činností předškoláka je hra. V tomto věku je repertoár jeho her velice široký. Dítě si může hrát s různými hračkami, jakými je autodráha, stavebnice či panenka. Ve hře s hračkami je již velice obratné. Zároveň si dítě rádo vyrábí hračky vlastní, například z klacíků, hadříku, kamínků, papíru či jiných dostupných materiálů. K takovým si pak může vytvořit poměrně silný citový vztah.
Rodiče mají často tendenci například dítětem sesbírané šišky z lesa, které považuje za stavebnici, vyhodit. Mnohdy jsou pro dítě ale významnější hračkou, než samotné značkové stavebnice.
Vhodným materiálem na hraní je modelína či keramická hlína. Podporují totiž kreativitu a vývoj jemné motoriky. Děti v tomto věku rády něco vytvářejí a svými výtvory rády ostatní obdarovávají. Takové výtvory by měly být vystaveny na viditelném místě, které zasluhují. Na dětské obrázky a výtvory je vhodné poznamenávat datum a místo, abyste si v dospělosti mohli společně s dětmi na toto období zavzpomínat.
Zajímavé pro předškolní děti bývá hraní rolí (hra na princeznu, na prodavače, na doktora, …). Buď děti vystupují v této roli s vlastním tělem, či si hrají s různými figurkami a panenkami.
Pro rodiče může být hra předškolního dítěte také zajímavá. Pokud se vyzkouší zapojit do dětské hry ponoří spolu s dítětem a vůdčí roli nechají na něm, dokážou mu tak nejlépe porozumět.
Hra rodičů s dětmi pomáhá utužovat vztahy mezi nimi. V předškolním období se zároveň formuje dětská fantazie, která je využita i ve hře. Jakmile je dítě schopno vstoupit do fantazijního světa svého spoluhráče, stává se atraktivním partnerem i pro starší sourozence.

Text vznikl ve spolupráci se specialitkami v oboru dětská psychologie PhDr. Ivanou Kubešovou a Lenkou Kubešovou.

Diskuze ke článku
Vložit nový příspěvek